เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

อบรมและสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัย


 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอบรมโครงการ   "เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560"
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 18.00 น.
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*****************

สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร ผู้สนใจทำกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
"เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560"

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้แทนหลักสูตรและผู้สนใจเป็นคณะกรรมาธิการสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
 2. เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทของคณะกรรมาธิการสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการ
 1. วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา กิจกรรม
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. พิธีเปิด
13.40 – 14.40 น. กิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม
14.40 – 15.15 น. แนะนำบทบาทหน้าที่องค์การฯ และสภานักศึกษา
15.15 – 15.30 น. Break
15.30 – 17.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น + เรื่องเล่าจากรุ่นพี่คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนรับสมัคร
 1. 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม
 1. วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 18.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม
 1. ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การสมัครเข้าอบรม
 1. สามารถสมัครเข้าอบรม ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้นักศึกษาต้อง สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
** หมายเหตุ **
 1. สถานักศึกษาบันศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญท่านเข้าร่วม โครงการ "ต้นกล้า 60" ในระหว่างวันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 2. ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมจึงจะถือว่าท่านผ่านทักษะ Soft Skills ด้าน Leadership and management
Register to participate (for Student)
Student ID
Password
Contact number
Email
List of Participants (Student)
NO NAME Status
1 5637767 SHPP/M
Mrs. SUPAPORN NOPPHAKAO
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registered
2 5937528 EGIT/D
Mr. NOPPADOL PHAOSATHIANPHAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
3 5936253 RAGN/M
Miss PENNY RATCHASAN
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registered
4 5937567 EGMI/D
Mr. TANAWAT TUNGKEUNKUNT
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
5 5936179 EGEA/M
Mr. WEERAWAT TAWABUTT
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENTERPRISE ARCHITECTURE
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
6 5938699 SCBO/D
Mr. RODJANACORN CHUENGPANYA
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BOTANY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registered
7 5936063 GRPL/M
Mr. JESARIT DITHLUMDUB
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF PHARMACY
Registered
8 5937183 PRPR/M
Miss JARIYA SRIKLAD
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
Registered
9 5936212 PRPR/M
Mr. MONGKON THONGCHAITHANAWUT
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
Registered
10 5936595 EGIE/M
Mr. PATTANAWIT SUNTINIWAT
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
11 5937489 EGIE/M
Mr. KIATTISAK LAPMOOL
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
12 5937725 SHSM/D
Mr. KORNRUCH MARKJAROEN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registered
13 5937456 SHPP/M
Miss TIDA RAKSA
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registered
14 5936291 RAAN/M
Mr. PRAMOTE SAETAN
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registered
15 5936678 PTPT/M
Miss ROMMANEE ROJASAVASTERA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
16 5937529 EGIT/D
Miss NATTHAMOL HEEBJANKRI
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
17 5836061 PTPT/M
Mr. ANECHA HORASART
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
18 5836064 PTPT/M
Miss WANICHYA BOONTUAM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
19 5837439 EGMI/M
Mr. YANIN RUANGRITTISAK
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
20 5936091 MTMT/M
Mr. SITTHA MANEEMAS
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
Registered
21 5738439 TMTM/D
Mr. PALANG CHOTSIRI
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Registered
22 5837234 LAAL/M
Mr. ITTIPHAT WITTAYA
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF LIBERAL ARTS
Registered
23 5937520 MBMG/D
Miss KANLAYANEE SAWANGSALEE
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registered
24 5736931 EGLE/D
Mr. KITTISAK SITTISOMBOON
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
25 5936583 LCLG/M
Miss CHOTIKA BAMRUNGHONG
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
Registered
26 5937813 LCCD/M
Miss POCHANA BOONPLOOK
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
Registered
27 5936574 LCCD/M
Mr. PATHOMPONG KORNKASEM
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
Registered
28 5836347 LCCD/M
Mr. PHATCHAWALAN NA NAKHON
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
Registered
29 5837787 PTPT/M
Miss SUKHON WANGBUNKHONG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
30 5737721 EGCE/M
Mr. GONG CHAOSITTICHAI
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registered
31 5736899 PTPT/M
Miss SIRADA LOLAK
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
32 5936447 SHPP/M
Mr. JATUPONG YOSPIMPAR
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registered
33 5936438 SHPP/D
Miss SONTAYA SOMPANG
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registered
34 5936679 PTPT/M
Miss PATHAIMAS KINGCHA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
35 5937863 PTPT/M
Miss SIROTHORN TEWTOW
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
36 5936675 PTPT/M
Miss WARAPORN WONGCHAI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
37 5936676 PTPT/M
Miss SIRINAPA KANLAYA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
38 5936680 PTPT/M
Miss SITAPA TANGLUANG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
39 5936533 RACD/M
Miss JUREEMAS WILAKLANG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registered
40 5936538 RACD/M
Mr. VORAPUN PREMKRAISORN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registered
41 5737813 PTPT/M
Miss UMPIRA PROMSRI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
42 5937864 PTPT/M
Miss THANACHAPORN JANYATHITIPATH
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
Registered
43 5936102 SICP/M
Miss VARISSARA MEECHANPHET
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
44 5936303 SIMM/M
Miss NATTHAREE THANAWAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
45 5936304 SIMM/M
Miss SUWITCHAYA SIRIMANAKUL
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registered
46 5936181 GRPC/M
Miss JIDAPA PANUMAPORN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY PSYCHOLOGY
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
Registered
47 5936770 NSAN/M
Miss JIRAKIT DUANGJUK
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
FACULTY OF NURSING
Registered
48 5936774 NSAN/M
Mr. ASIH WAEHAYEE
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
FACULTY OF NURSING
Registered
49 5837422 PHCN/M
Miss KANCHAREE PATTANA
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registered
50 5837849 RSRD/M
Mr. KHAMKEO XONGBOUAKHAM
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
RATCHASUDA COLLEGE
Cancel
51 5936646 SHSH/M
Miss PENNAPA SAENKLA
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL SCIENCES AND HEALTH
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Cancel
52 5936257 RAGN/M
Miss LAKKHANA WANNACHART
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Cancel
53 5936611 PHOH/M
Miss CHOTIROT CHOTIPHAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Cancel
Register : 49
Cancel : 4
Total : 53

Cancel to Participate

Cancel to Participant (for Student)
Student ID G
Password