เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

สมัครสมาชิกสภานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบทั่วไป)


งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้มีความสนใจดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยการสมัครเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้ผู้เป็นสมาชิกสภานักศึกษามีสิทธิรับเลือกตั้ง/แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หรือเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการดำเนินงานด้านกิจกรรม ด้วยการฝึกเขียนโครงการ, จัดทำกิจกรรม, และทำงานร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากต่างคณะ/สาขาวิชา ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ท่านยังอาจได้รับทุนการศึกษา, ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน, ทุนสนับสนุนนักกิจกรรม และสิทธิพิเศษอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
  3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  4. ไม่เป็นผู้มีสภาพวิทยาทัณฑ์

กติกาการสมัคร

  1. สมัครผ่านใบเสนอชื่อผู้แทนนักศึกษา จะต้องให้ประธานหลักสูตร "ลงนาม"
  2. สมัครผ่าน Google Form จะต้องใช้ "ที่อยู่อีเมล" ของประธานหลักสูตรเท่านั้น
  3. ถ้าไม่เป็นตามเงื่อนไข ข้อ 1 และ 2 ให้ถือว่าใบสมัครนั้นเป็น "โมฆะ"

เปิดรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา (รอบทั่วไป)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562

เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้แล้ววันนี้ สำหรับใครที่อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสมัครได้ง่ายๆ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ https://goo.gl/1pGPnw แล้วนำไปให้ประธานหลักสูตรลงนามเสนอชื่อ จากนั้นส่งเอกสารที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

วิธีที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ผ่าน QR Code หรือ ลิงค์สมัคร

QR Code สมัครผ่าน Google Form หรือ ลิ้งค์สมัคร https://goo.gl/r9GocQ

ผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว เตรียมพบกับว่าที่เพื่อนๆ สมาชิกสภานักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ จากทีมงานสภาและองค์การนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่งาน "เมล็ดพันธ์ูรุ่นใหม่ 2562"
ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ทั้งนี้ผู้สมัครมาแล้วต้องแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562

เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และลุ้นรับของรางวัลภายในงาน โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ รหัสนักศึกษา
ที่ E-mail : mugrad.uc@gmail.com

หมายเหตุ
  • กรณีสมัครผ่าน Google Form ตาม QR Code หรือ ลิ้งค์ https://goo.gl/r9GocQ ให้ถือเอา E-mail (ที่อยู่อีเมล) ของประธานหลักสูตรเป็นการลงนามซึ่งจะทำการแจ้งเดือนอัตโนมัติหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว
  • สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ถูกเสนอชื่อผ่านประธานหลักสูตรมาแล้ว ถ้าเกิดมีการสมัครเข้ามาอีกและชื่อซ้ำกัน จะถูกตัดให้เหลือเพียง 1 ชื่อเท่านั้น