เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

รางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยประจำปี 2558


สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยประจำปี 2558

Miss Prana Shakya นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศษสตร์ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด งานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง PROTECTIVE EFFECTS OF ORAYZA SATIVAL. ON FLUOROURACIL-INDUCED ORAL MUCOSITIS อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ทญพ. ศรัญญา ตันเจริญ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล