วันอังคารที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ลงเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 1 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2560)


  รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 530/1 English Academic Writing I

Download

2

GRID 531/1 English Academic Writing II

Download

3

GRID 532/1 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences

Download

4

GRID 533/1 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

Download

5 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies

Download

6 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  

Download

7 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  

Download

8 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies  

Download

9 GRID 517/1 Essential English Grammar for Graduate Studies 

Download

กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการ Download Invoice : 2 วัน หลังการลงทะเบียน

กำหนดชำระเงิน : ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด : 24 กุมภาพันธ์ 2560

(**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

Schedule for GRID Courses 2017

March 1, 2017 – April 27, 2017

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152