เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รายละเอียด

ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้พัฒนาขึ้นในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการรวบรวม และส่งคำสั่งแต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์แบบออนไลน์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา

ปรับปรุงล่าสุด

1 เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ