เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบ Soft Skills Online

รายละเอียด

ระบบ Soft Skills Online ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับทักษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก

ปรับปรุงล่าสุด

1 ธันวาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ

 • ณัฐรดา ป๋อพริ้ง
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
 • e-mail : yawadee.pop@mahidol.ac.th
 • วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 115
 • e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th
 • ศันสนีย์ บุญนิธิ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
 • e-mail : sansanee.boo@mahidol.ac.th

 

 • กัญจนี โรจน์ศิลป์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 114
 • e-mail : kanjanee.rot@mahidol.ac.th
 • ทรายทอง เชื้อนุ่น
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
 • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ