เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นันทวัน สุวงศ์ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ nantawan.suk@mahidol.ac.th 235
ประภารัตน์ รักษ์ศุภชนม์ นักวิชาการพัสดุ prapharat.rak@mahidol.ac.th 232
ปรานี สายประสม นักวิชาการพัสดุ pranee.sai@mahidol.ac.th 231
รสริน กระต่ายทอง นักวิชาการพัสดุ rosesarin.kai@mahidol.ac.th 234
ศิรินทร์ญา อุณอนันต์ นักวิชาการพัสดุ sirinya.una@mahidol.ac.th 230
สุภาณี ปานมีทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ supanee.pan@mahidol.ac.th 233