เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นฤดล คงทน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร narudol.kon@mahidol.edu 205
ปารณีย์ สำราญสุขทิวาเวทย์ นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) paranee.som@mahidol.edu 201
วราพร จงแจ่ม นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) warapron.soo@mahidol.edu 204
นิชาภา วงษ์มหัทธน นักวิชาการศึกษา nichapha.won@mahidol.edu 200 , 111
ศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษา sasirunya.jun@mahidol.edu 202