เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   21   เมษายน   พ.ศ. 2567

บุคลากรและโทรศัพท์

01   เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นฤดล คงทน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร narudol.kon@mahidol.edu 205
ปารณีย์ สำราญสุขทิวาเวทย์ นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) paranee.som@mahidol.edu 201
ราเมศ ทิพย์เนตรา นักวิชาการศึกษา ramest.tip@mahidol.edu 204
วรวุฒิ ขันตี นักวิชาการศึกษา worawut.kha@mahidol.edu 203
ศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์ นักวิชาการศึกษา sasirunya.jun@mahidol.edu 202
สุวรรณี นพรัตน์ศิริ นักวิชาการศึกษา suwannee.nop@mahidol.edu 200
ภูริวัฒน์ ภูริวัฒนกุล บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (รายวัน) purivat.pur@mahidol.ac.th 121