เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   26   มกราคม   พ.ศ. 2563

บุคลากรและโทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
ศุภานิช นุ่มดี หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล suphanid.int@mahidol.ac.th 0-2411-2002
เกียรติพงค์ มั่นเอี่ยม นักวิชาการศึกษา keattipong.mun@mahidol.ac.th 0-2411-2002