เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบสอบ MU GRAD TEST

รายละเอียด

ระบบสอบ MU GRAD TEST ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดมาตรฐานระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปรับปรุงล่าสุด

19 สิงหาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ

  • วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 115
  • e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ