เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบใบลาออนไลน์

รายละเอียด

ระบบใบลาออนไลน์ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดขั้นตอนการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด

1 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้รับผิดชอบ

  • ณัฐรดา ป๋อพริ้ง
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
  • e-mail : yawadee.pop@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ