เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบลงทะเบียนตรวจสุขภาพออนไลน์

รายละเอียด

ระบบลงทะเบียนตรวจสุขภาพออนไลน์ ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใหม่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ปรับปรุงล่าสุด

4 เมษายน 2556

ผู้รับผิดชอบ

  • วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 115
  • e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ