เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

รายละเอียด

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และยืนยันข้อมูลของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ปรับปรุงล่าสุด

1 พฤษภาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ