เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจด้านบัณฑิตศึกษา (Grad DS)

รายละเอียด

ระบบที่สรุปข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษาด้านต่างๆ โดยแสดงกราฟเปรียบเทียบ ให้ผู้บริหารของคณะ/ส่วนงาน นำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจด้านบัณฑิตศึกษา

ปรับปรุงล่าสุด

เปิดใช้งาน 10 มกราคม 2560

ผู้รับผิดชอบ

  • ศันสนีย์ บุญนิธิ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
  • e-mail : sansanee.boo@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ