เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบรับสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

ระบบรับสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลผู้สมัครสอบทั้งนักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงล่าสุด

3 พฤศจิกายน 2557

ผู้รับผิดชอบ

  • วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 115
  • e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ