เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบสำรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย)

รายละเอียด

ระบบสำรวจการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อหลักสูตรกรอกข้อมูลสำหรับเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ในแต่ละปีการศึกษา เช่น จำนวนที่เปิดรับ,คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ , คณะกรรมการออกข้อสอบวิชาเฉพาะของหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับหลักสูตรสามารถทำแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ แทนการกรอกข้อมูลบนกระดาษแบบเดิม ซึ่งข้อมูลที่หลักสูตรกรอกข้อมูลนี้จะนำไปใช้สำหรับเปิดรับสมัครในปีการศึกษานั้นๆ/p>

ปรับปรุงล่าสุด

13 กันยายน 2559

ผู้รับผิดชอบ

  • กัญจนี โรจน์ศิลป์
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 114
  • e-mail : kanjanee.rot@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ