เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ระบบรับสมัครออนไลน์

รายละเอียด

ระบบรับสมัครออนไลน์พัฒนาขึ้นในปี 2554 และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งกระบวนการจ่ายเงินทั้งในรูปแบบการโอนเงินผ่านธนาคาร และ Credit Card

ปรับปรุงล่าสุด

1 สิงหาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ

  • กัญจนี โรจน์ศิลป์
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 114
  • e-mail : kanjanee.rot@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ