เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment

รายละเอียด

ระบบ Interview Application Form for Active Recruitment 2017 ได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรม Active Recruitment 2017 ณ ประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจชาวต่างชาติสามารถกรอกใบสมัครและลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ปรับปรุงล่าสุด

14 มกราคม 2560

ผู้รับผิดชอบ

  • กัญจนี โรจน์ศิลป์
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 114
  • e-mail : kanjanee.rot@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ