เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบแบบสำรวจหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

รายละเอียด

ระบบแบบสำรวจหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประธานหลักสูตรเข้ามากรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ไว้เพื่อนำข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯไปใช้สำหรับการรับสมัครทุน โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

ปรับปรุงล่าสุด

4 ธันวาคม 2557

ผู้รับผิดชอบ

  • กัญจนี โรจน์ศิลป์
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 114
  • e-mail : kanjanee.rot@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ