วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
VALIDITY STUDY OF THAI VERBAL LEARNING TEST IN DEMENTIA [ 2561 ]
AUTHOR: AYE MYAT THAZIN
ADVISOR: