วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
A STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN RESILIENCE AND STRESS RESPONSES [ 2560 ]
AUTHOR: KRISANA MALUANGWONG
ADVISOR: SUKONTHAR NGAMPRAMUN
THE STUDY OF QUANTITATIVE ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND FACE PROCESSING USING EVENT-RELATED POTENTIALS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS [ 2559 ]
AUTHOR: NUTTHIDA PHIANCHANA
ADVISOR: VORASITH SIRIPORNPANICH
A STUDY OF THE ACUTE EFFECTS OF MUSIC LISTENING ON BRAIN ACTIVITIES UNDERLYING CREATIVITY AMONG GRADUATE STUDENTS [ 2559 ]
AUTHOR: SIRIRAT THONGSRI
ADVISOR: VORASITH SIRIPORNPANICH
EFFECTS OF EARLY LIFE STRESS ON GAP-43, pGAP-43 AND SYNAPTOPHYSIN IN THE HIPPOCAMPUS OF POSTNATAL RAT [ 2552 ]
AUTHOR: SZEIFOUL
ADVISOR: NUANCHAN JUTAPAKDEEGUL