วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION
DEVELOPMENT OF DENGUE VIRUS PLAQUE COUNT READER APPARATUS [ 2558 ]
AUTHOR: LERCHAI MOSIKARAT
ADVISOR: SUTEE YOKSAN
DEVELOPMENT OF AUTOMATIC TOURNIQUET APPARATUS FOR DENGUE DIAGNOSIS [ 2557 ]
AUTHOR: CHONLAPAT LUNSUCHEEP
ADVISOR: SUTEE YOKSAN
EFFECT OF BIOFEEDBACK RELAXATION ON MUSCLE ACTIVITY DURING COMPUTER WORK [ 2556 ]
AUTHOR: WORAYA SANG-NGOEN
ADVISOR: SUPALAK KHEMTHONG
A DESIGN AND CONSTRUCTION OF PLANTAR PRESSURE ANALYZER [ 2555 ]
AUTHOR: KUSON PETSARB
ADVISOR: KULNASAN SAIKHUN
COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION OF OCCUPATIONAL THERAPY FOR PEOPLE WITH SPINAL CORD INJURIES [ 2554 ]
AUTHOR: Panintorn Konggateyai
ADVISOR: KULNASAN SAIKHUN
A STUDY ON THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF DEFIBRILLATOR ANALYZER [ 2552 ]
AUTHOR: WICHA THIENKUSOL
ADVISOR: SOMBAT THANAWAN
DESIGN AND CONSTRUCTION OF A TEMPERATURE CONTROL DEVICE FOR A CARDIOPLEGIA SOLUTION SET [ 2552 ]
AUTHOR: JETTAPHAT SRIBOONMASAKUL (PREECHA KOTPHOOTORN)
ADVISOR: SUMETHEE THANUNGKUL
A DESIGN AND CONSTRUCTION OF A PELVIC FLOOR MUSCLE STRENGTH EVALUATION DEVICE [ 2552 ]
AUTHOR: SAKUNTALA KAMTHAWORN
ADVISOR: SUMETHEE THANUNGKUL
A MEDICAL PHANTOM FOR TRAINING ON ELECTRODE POSITIONING OF STANDARD 12- LEAD ECG FOR NURSING STUDENT [ ]
AUTHOR: PRAPAPORN TORCHOTE
ADVISOR: SOMBAT THANAWAN
MONITORING DEVICE OF VOLUME AND FLOW RATE FOR SALINE ADMINISTRATION [ ]
AUTHOR: WILAWAN SAEKRAM
ADVISOR: SOMBAT THANAWAN