วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดสอบวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560


ขั้นตอนก่อนเข้าห้องสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ

  1. ห้าม อัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อัดเสียงที่ติดกับโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น
  2. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ทำข้อสอบ
  3. ต้องเข้าสอบให้ตรงเวลาโดยเฉพาะ ผู้เข้าสอบในระดับปริญญาเอก สำหรับผู้เข้าสอบในระดับปริญญาโท ที่มาช้ากว่าเวลากำหนด 30 นาที บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. แต่งกายสุภาพ ควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะ สอบในห้องปรับอากาศ และไม่สวมรองเท้าเปลือยส้น หรือรองเท้าฟองน้ำแตะ เข้าห้องสอบ
  5. ห้าม ดึงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดอยู่ที่โต๊ะที่นั่งสอบออกโดยเด็ดขาด

ตรวจสอบสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ

ตรวจสอบสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ

 

แผนผังสถานที่สอบ

ดาวน์โหลดแผนผังสถานที่สอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152