วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดสอบวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560


ขั้นตอนก่อนเข้าห้องสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ

  1. ห้าม อัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อัดเสียงที่ติดกับโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น
  2. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ทำข้อสอบ
  3. ต้องเข้าสอบให้ตรงเวลาโดยเฉพาะ ผู้เข้าสอบในระดับปริญญาเอก สำหรับผู้เข้าสอบในระดับปริญญาโท ที่มาช้ากว่าเวลากำหนด 30 นาที บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. แต่งกายสุภาพ ควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะ สอบในห้องปรับอากาศ และไม่สวมรองเท้าเปลือยส้น หรือรองเท้าฟองน้ำแตะ เข้าห้องสอบ
  5. ห้าม ดึงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดอยู่ที่โต๊ะที่นั่งสอบออกโดยเด็ดขาด

ตรวจสอบสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ

ตรวจสอบสถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ

 

แผนผังสถานที่สอบ

ดาวน์โหลดแผนผังสถานที่สอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152