วันจันทร์ที่   20   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิดเรียนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560

  รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1

GRID 531/1 English Academic Writing II

Download

2 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies

Download

3 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies

Download

4 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies

Download

5 GRID 516/2 Thesis Writing for Graduate Studies  

Download

 

Schedule for GRID Courses 2016

May 1, 2017 – June 24, 2017

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152