วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Intensive MU GRAD Test

  รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1

GRID 531/1 English Academic Writing II

Download

2 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies

Download

3 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  

Download

4 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies  

Download

5 GRID 516/2 Thesis Writing for Graduate Studies  

Download

กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 5 – 11 เมษายน 2560

กำหนดการ Download Invoice : 2 วัน หลังการลงทะเบียน

กำหนดชำระเงิน : ภายใน วันที่ 19 เมษายน 2560

ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด : วันที่ 21 เมษายน 2560

(**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152