วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิด เรียนระหว่างวันที่ 4 - 27 กรกฎาคม 2560

  รายวิชา Download
1 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  

ประกาศรายชื่อ

2 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies

ประกาศรายชื่อ

3 GRID 532/1 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences

ประกาศรายชื่อ


Schedule for GRID Courses_2017
4th – 27th July 2017

 

Regular Courses
Courses Group Time Date Location
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
1.00 p.m.-4.00 p.m.
July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18, 19,20,21,25,26,27 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
1.00 p.m.-4.00 p.m.
July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18, 19,20,21,25,26,27 Salaya
(FGS Bld.)
Special Courses
Courses Group Time Date Location
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
9.00 a.m.-12.00 p.m.
July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18, 19,20,21,25,26,27 Salaya
(FGS Bld.)

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152