Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
(รอบที่ 2)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
(รอบที่ 3)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดประกาศ  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
   
กำหนดการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

     
  1. การรับสมัคร    

รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ  จะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น. และ
ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น.)

 
พฤ. 15 ส.ค. - อา. 15 ธ.ค. 56   พฤ. 15 ส.ค. 56 - พ. 30 เม.ย. 57  
  2. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน   พ. 8 ม.ค. 57   อ. 13 พ.ค. 57  
  3. สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา)   ส. 25 ม.ค. 57  

ส. 24 พ.ค. 57

ส. 7 มิ.ย. 57 

 
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
    สัมภาษณ์
  อ. 18 ก.พ. 57  

พฤ. 12 มิ.ย. 57

จ. 30 มิ.ย. 57

 
  5. ช่วงสอบสัมภาษณ์   พ. 19 ก.พ. - ศ. 21 มี.ค. 57  

ศ. 13 – ศ. 20 มิ.ย. 57

อ. 1 - ศ. 4 ก.ค. 57

 
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   ศ. 4 เม.ย 57  

ศ. 4 ก.ค. 57

อ. 15 ก.ค. 57

 
  7. รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัส
    การลงทะเบียนผ่านทาง Internet
  ศ. 4 – อ. 8 เม.ย 57  

ศ. 4 – จ. 7 ก.ค. 57

อ. 15 - พฤ. 17 ก.ค. 57

 
  8. รายงานตัวเข้าศึกษา ตรวจสุขภาพ
    และ ทันตกรรม
  พ. 23 - ศ. 25 เม.ย. 57  

อ. 15 – พฤ. 17 ก.ค. 57

ศ. 25 , จ. 28 และ อ. 29 ก.ค. 57

 
  9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา   อา. 3 ส.ค. 57  

อา. 3 ส.ค. 57

 
       

 

 
  10. วันเปิด - ปิดเรียนภาคต้น
    ปีการศึกษา 2557
  จ. 11 ส.ค. – พฤ. 4 ธ.ค. 57  

จ. 11 ส.ค. – พฤ. 4 ธ.ค. 57

 
       
       
 
หมายเหตุ : หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเปิดรับสมัครตลอดปี

สอบถามรายละเอียด : งานรับนักศึกษา หรืองานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9129 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 208-210, 112-113 โทรสาร 0-2441-9129
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th
 

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University