Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
   
กำหนดการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

 

     
  1. การรับสมัคร    

รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ  จะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น. และ
ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น.

 

 
จ. 29 ก.ย. 57 - จ. 5 ม.ค. 58   จ. 29 ก.ย. 57 - พฤ. 16 เม.ย. 58  
  2. ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน   อ. 13 ม.ค. 58   ศ. 1 พ.ค. 58  
  3. สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา)   ส. 17 ม.ค. 58  

ส. 16 พ.ค. 58

 
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
    สัมภาษณ์
  พฤ. 12 ก.พ. 58  

ศ. 5 มิ.ย. 58

 
  5. ช่วงสอบสัมภาษณ์   จ. 16 ก.พ. - ศ. 6 มี.ค. 58  

จ. 8 มิ.ย. - พ. 10 มิ.ย. 58

 
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   อ. 24 มี.ค. 58  

อ. 23 มิ.ย. 58

 
  7. รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัส
    การลงทะเบียนผ่านทาง Internet
  อ. 24 มี.ค. – อ. 31 มี.ค. 58  

อ. 23 มิ.ย. - ศ 26 มิ.ย. 58

 
  8. ตรวจสุขภาพ
    และ ทันตกรรม
  เมษายน 58  

กรกฎาคม 58

 
  9. วันเปิดเเรียนภาคต้น
    ปีการศึกษา 2558
  สิงหาคม 58  

สิงหาคม 58

 
 

Download File : ประกาศฯ กำหนดการรับสมัคร

 

หมายเหตุ :
1. รอบที่ 2 เปิดรับสมัครเฉพาะบางหลักสูตร
2. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเปิดรับสมัครตลอดปี
สอบถามรายละเอียด : งานรับนักศึกษา หรืองานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9129 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 208-210, 112-113 โทรสาร 0-2441-9129
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th

 

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University