Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะแด่น้องและชุมชน
  Post Date 17 มี.ค. 2555

ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
"เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะแด่น้องและชุมชน"
จัดระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านพุระกำ จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม

• ทำกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับ ประถมศึกษา
• ร่วมพัฒนาโรงเรียน
• ร่วมบริจาค หนังสือ สื่อการเรียน-การสอน และอุปกรณ์กีฬาฯ
• กิจกรรมพัฒนาชุมชน ชาวไทยภูเขา เผ่ากระหร่าง


*** รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน


การสมัครเข้าร่วมอบรม
       สามารถ สมัครเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเต็มจำนวน


กำหนดการ
วันที่ 24 มีนาคม 2555

07.00 น. ออกเดินทางจากศาลายาสู่โรงเรียนบ้านพุระกำ อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
13.00 น.

เตรียมสถานที่

15.00 น. ลงชุมชน
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. ประชุมทีมงาน, วางแผนการทำงานในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 25 มีนาคม 2555
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ออกกำลังกาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. พิธีเปิด และละลายพฤติกรรม
09.00 น. กิจกรรมฐานพัฒนาชุมชน และสร้างสุขลักษณะ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
16.00 น. กิจกรรมริมลำธาร
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ
20.00 น. ปิดค่าย
21.00 น. ประชุมทีมงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2555
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ออกกำลังกาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ทำความสะอาดสถานที่
11.00 น. ออกเดินทางกลับ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่าง
15.00 น. เดินทางกลับศาลายา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University