Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
Total List  237  
No. รายการ หมดเขต
237 Master of Science in Energy and Environment offered by School of Energy and Environment, City University of Hong Kong

17 พ.ย. 57

236 โครงการทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะของมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2558

25 พ.ย. 57

235 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

25 พ.ย. 57

234 Monbukagakusho Scholarship 2015

30 ก.ย. 58

233 Hanyang University International Summer School 2015

6-31 ก.ค. 58

232 Hokkaido University Sustainability Weeks 2014

21 ธ.ค. 57

231 ทุนภายใต้โครงการ AUN – ACTS Student Exchange Programme

30 ธ.ค. 57

230 ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

13 ต.ค. 57

229 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Mahidol University International Week 2014

30 ธ.ค. 57

228 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย กับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2558

30 ธ.ค. 57

227 ประกาศผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2558

7 พ.ย. 57

226 โครงการประกวดเขียนเรียงความในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์กร SEAMEO ในหัวข้อ "My Memory of SEAMEO"

15 ต.ค. 57

225 Student Exchange program – Spring Semester 2015 ณ Osaka University (OU) ประเทศญี่ปุ่น

15 ต.ค. 57

224 Dongguk University “Spring 2015 Exchange Program Information Sheet”

1 ธ.ค. 57

223 การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ SEAMEO Congress ภายใต้หัวข้อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปรับเปลี่ยน: คิดใหม่ ทำใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมสู่การรวมตัวของภูมิภาค”

13 ต.ค. 57

222 ICQH 2014 International Conference on Quality in Higher Education

3 - 5 ต.ค. 57

221 โครงการ Seoul National University (SNU) Student Exchange Program 2015

6 ต.ค. 57

220 ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ. ปริญาโท-เอก)

31 ก.ค. 57

219 ทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

31 ต.ค. 57

218 ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ERASMUS Mundus

15 ก.ย. 57

217 ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางงวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS) ประจำปี2558

10 ก.ย. 57

216 มหาวิทยาลัยคริสเตียนเชิญเข้าร่วมประชุม The 13th Asian University President Forum (13th AUPF) ในหัวข้อ "Transcultural Challenges for Innovation in Higher Education

-

215 University Grants Commission (UGC) – Junior Research Fellowships and Research Associate ships

10 ก.ย. 57

214 DAAD Scholarship 2015/2016 for Doctoral Candidates Academics and Scientists

15 ต.ค. 57

213 องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) จัดประชุม HOPE MEETING ครั้งที่7

31 ส.ค. 57

212 Deloitte เปิดรับสมัครงาน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

-

211 กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐแม็กซิโก มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2558

31 ส.ค. 57

210 SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2557

6 มี.ค. 58

209 SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "Fostering Global Citizenship for Sustainable Future"

15 ก.ย. 57

208 Chevening Scholarships 2015/2016

-

207 Social Science Postgraduate International Seminar 2014 (SSPIS 2014)

22 ก.ย 57

206 UMAP International Conference 2014 ในหัวข้อ “Current Trends in Student Mobility and Internationalization of Curriculum: Impact and Future Prospect”

5 ส.ค. 57

205 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลโมร็อคโก ประจำปี 2557 - 2558

29 ก.ค. 57

204 โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557

30 ก.ย. 57

203 การสัมมนา University Scholars Leadership Symposium

1-7 ส.ค. 57

202 โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินดา สาขาฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2558

31 ก.ค. 57

201 เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2558

30 ก.ย. 57

200 เปิดรับสมัครเพื่อขอรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

18 ส.ค. 57

200 โครงการประกวดสื่อมัลติมีเดีย “2014 ASEAN-Korea Multimedia Competition”

23 ก.ค. 57

199 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดงาน Asian University President Forum 22 - 25 ต.ค. 57
198 การประชุม The 2rd Asia Engage Regional Conference 2014 15 ก.ค. 57
197 โครงการแคมป์ภาษา และวัฒนธรรมจีนในไต้หวัน 15 มิ.ย. 57
196 ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่าง ประจำปี2557 18 ก.ค. 57
195 การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ "การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องสมุนไพร ปี 2557 (รอบที่ 2)" 20 มิ.ย. 57
194 การสัมมนา “The 5th University Scholars Leadership Symposium 31 ก.ค. 57
193 ทุนโครงการ พวอ.ระดับ ปริญญาเอก (รอบ 2/2557) 27 มิ.ย. 57
192 ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme , 2014-2015 30 พ.ค. 57
191 Endeavour Scholarships and Fellowships ประจำปี 2557 30 มิ.ย. 57
190 โครงการ APL 2014 Education Program 9 มิ.ย. 57
189 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and technology (DGIST) Full scholarships for International Graduates Students -
188 ASEM-DUO Fellowship Programme 2015 29 ส.ค. 57
187 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(ทุนพวก.) 16 พ.ค. 57
186 Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program 2015-2016 23 มิ.ย. 57
185 ทุนโครงการ IID Fellows Program: Development of Teaching and Learning Packages on Innovation for Inclusive Development in Southeast Asia 31 พ.ค. 57
184 ISTEC 2014 & IDEC 2014 Conferences (วันที่จัดงาน : 18-24 ธันวาคม 2557) 24 ธ.ค. 57
183 โครงการ 2014-2015 WISE Learners' Voice Program 15 พ.ค. 57
182 Discovery Brunei Course 15 ก.ค. 57
181 Deadline Extension for Abstract Submission of the 4th JSA-ASEAN Conference 2014 31 พ.ค. 57
180 ทุนมูลนิธิศาสราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 30 เม.ย. 57
179 การประชุมนานาชาติหัวข้อ “Southeast Asian in Transition : Re – Thinking Education, Science and Culture for Regional Integration” 20 ต.ค. 57
178 เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม “Jogya International Conference”ณ ประเทศอินโดนีเซีย 21 พ.ค. 57
177 โครงการ The Hakubi Project to Foster and Support Young Researchers 24 เม.ย. 57
176 สัมมนาหัวข้อ “Building World-Class Academic Journals” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 เม.ย. 57
175 โครงการ "๕๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลโบว์ลิ่งการกุศล" 25 เม.ย. 57
174 การฝึกงานของนักศึกษากับสหประชาชาติ (United Nations Internship Program) -
173 ทุนโครงการ 2014 MEXICAN GOVERNMENT SCHOLARSHIP FOR FOREIGNERS 29 ส.ค. 57
172 ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ (Nutrilite Research Award) 30 มิ.ย. 57
171 มหาวิทยาลัยยูนนาน เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนจากรัฐบาลจีนประจำปี 2557 31 มี.ค. 57
170 ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีนประจำปีการศึกษา 2557-2558 25 มี.ค. 57
169 โครงการ Liverpool-Mahidol Partnership Scholarship ประจำปีการศึกษา 2557 26 พ.ค. 57
168 ขอเชิญรับฟัง ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง "บัณฑิตศึกษากับการแข่งขันบนเวทีโลก" 28 มี.ค. 57
167 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 28 มี.ค. 57
166 โครงการ 2014 Global Korea Scholarship (GKS): Korean Government Scholarship Program for International Students for a Graduate Program 14 มี.ค. 57
165 ทุนโครงการ Developing Countries Partnership Program on Scholarship (KNB)

31 มี.ค. 57

164 โครงการ INHA Summer Program 2014 -
163 China - AUN Scholarship 2014/2015 30 เม.ย. 57
162 Botho University International Research Conference 2014 14 มิ.ย. 57
161 โครงการ Intensive Japanese Language Tack (IJL) และ Business Track (BT) 18 เม.ย. 57
160 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล -
159 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กำหนดจัดค่ายซัมเมอร์แคมป์ในหัวข้อ”การท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน” 7 มี.ค. 57
158 โครงการ Osaka University Student Exchange Program Fall Semester 2014 20 มี.ค. 57
157 ทุนโครงการ Kyushu University Student Exchange Program 2014-2015 7 พ.ย. 57
156 โครงการ Expert Project: Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South-East Asia 10 ก.พ. 57
155 Asia in Today’s World (ATW) 2014 ณ Kyushu University (24 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2557) -
154 หลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก จาก Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) -
153 Franco-Thai Scholarship Program 2014 19 ก.พ. 57
152 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2557-2558 31 ม.ค. 57
151 One-year Exchange Program 2014 at Tokyo University of Agriculture and Technology 25 ก.พ. 57
150 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประจำปีการศึกษา 2557/2558 17 ม.ค. 57
149 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เรื่อง โครงการหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. by Publication พ.ศ. 2557 -
148 ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนโครงการ AUN-ACTS Student Exchange Programme 31 ม.ค. 57
147 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มินิมาราธอน -
146 ทุน Technology Grants ประจำปี 2557 10 ม.ค. 57
145 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 -

 

   
 
   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University