Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ “ ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม”
  Post Date 7 ม.ค. 2555

ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วม โครงการ " ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม"

ณ วัดสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2555
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ฝึกการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนา


การสมัครเข้าร่วมโครงการ
       สามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน 80 คน


วิธีการปฏิบัติธรรม

  • รับศีล 8
  • เดินจงกลม นั่งสมาธิ
  • ฟังธรรมะและสนทนาธรรม
  • เครื่องแต่งกายสีขาว

กำหนดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555
เวลา
รายการ
07.00-07.30 น.
ลงทะเบียน ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
07.30-11.30 น.
เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปยังวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
13.00 น.
ปฐมนิเทศ รับศีล 8 ฟังพระธรรมเทศนา
กำหนดการเป็นไปตามทางวัดกำหนด

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555
กำหนดการเป็นไปตามทางวัดกำหนด

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555
เวลา
รายการ
กำหนดการเป็นไปตามทางวัดกำหนด
13.00 น.
ปฐมนิเทศ รับศีล 8 ฟังพระธรรมเทศนา


สิ่งที่ควรเตรียมไประหว่างการปฏิบัติธรรม

  • ของใช้ส่วนตัว
  • เครื่องแต่งกาย ควรเป็นชุดปฏิบัติธรรมสีขาว (ถ้าไม่มีขอให้ใส่ชุดสุภาพสีขาว)
  • ถุงนอน
  • ผ้าห่ม (เนื่องจากทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ แต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับทุกคน)
  • ไฟฉาย
  • ยารักษาโรค สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว

หมายเหตุ
     กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นักศึกษาต้องทำการสละสิทธ์ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2555 มิฉะนั้น ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจำนวน 500.- บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University