Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง Grad MU Football 7s cup 2013
  Post Date 5 ธันวาคม 2555

องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน
Grad MU Football 7s cup 2013

ในระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2556
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

* รับจำนวน 16 ทีม เท่านั้น
สมัครได้ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2556


สามารถสมัครได้ที่ 1. งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
2. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาทุกแห่ง
  รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 1,000 บาท
 หลักฐานการสมัคร
Download เอกสาร
1. สำเนาบัตรนักศึกษา ทั้ง 12 คน
2. ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 500 บาท
3. ค่าประกันทีม 500 บาท (จะคืนเมื่อทำการแข่งขันเสร็จสิ้น และไม่มีค่าปรับ)

 


ระเบียบการ

1.

ระเบียบการแข่งขันครั้งนี้  มีชื่อว่า 
“ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน Grad MU Football 7s cup 2013 ”
2.

การรับสมัคร

     เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 10 มกราคม 2556 (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ทุกสาขา หรือ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/home/index_th.php เท่านั้น โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211 – 213 รับสมัครจำนวน 16 ทีม การประชุมผู้จัดการทีมต่าง ๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมทีมละไม่เกิน 2 คน ในวันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3. จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
3.1 ให้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 12 คน
3.2 ในวันแข่งขัน จะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 5 คน จึงจะสามารถทำการแข่งขันได้
3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย (น้อยกว่าได้แต่ต้องมีผู้จัดการทีม)
     - ผู้จัดการทีม 1 คน
     - ผู้ฝึกสอน 1 คน
     - ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 คน
     - เจ้าหน้าที่ทีม 1 คน
4. คุณสมบัติของนักกีฬา
ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
4.1 ต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
4.2 เพศชาย
4.3 นักกีฬา 1 คน สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้เพียงทีมเดียว
5. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน
5.1 ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม
5.2 ทะเบียนติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (รูปถ่ายจริงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ )
5.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือใบแทน ( ใบเหลืองต้องติดรูปถ่ายหน่วยงานราชการ ผู้ออกบัตรรับรอง )
5.4 ใบรับรองสถานศึกษา ติดรูปถ่าย ประทับตราสถานศึกษาและผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
5.5 เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้วจะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบสุดท้าย
6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแข่งขันตามโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนด ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเลื่อนทีมอื่นๆ ขึ้นมาแทน
7. การดำเนินการจัดการแข่งขัน
7.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก แข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2556
7.2 การแข่งขันรอบแบ่งสาย จะแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย และ ทีมคะแนนมากที่สุด 2 ทีมในสายนั้นๆ จะเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย (การวางสายการแข่งขันล่วงหน้า) และทีมที่ชนะจะเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย หลังจากนั้นทีม ที่ชนะจะรอบชิงชนะเลิศ
7.3 ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องเสียเงินค่าสมัครทีมละ 500 บาท และประกันทีม ๆ ละ 500 บาท จะได้คืนต่อเมื่อ แข่งขันเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์ไม่มาแข่งขัน
7.4 กติกาการแข่งขัน
     7.4.1 การแข่งขัน จะแข่งครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที หากเสมอกันในรอบ 8 ทีม, 4 ทีม, รอบ ชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศ จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษ จำนวน 3 คน (กรณีที่เสมอกันให้ ยิงเพิ่มอีก ทีมละคน จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ)
     7.4.2 กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน (ยกเว้น การล้ำ หน้า)
     7.4.3 ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขัน เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงทำการแข่งขันภายใน 5 นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น รวมทั้งต้องมาทำการแข่งขันในครั้งต่อไปตาม กำหนดการแข่งขัน
7.5 นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ในกรณีที่สี เสื้อเหมือนกัน ให้ทีมที่มีชื่อตามหลัง เปลี่ยนสีเสื้อสำรอง
7.6 นักกีฬาต้องนำบัตรนักศึกษาตัวจริง หรือใบแทนมาแสดงด้วย ก่อนการลงแข่งขัน
7.7 สนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
     1. ขนาดสนามแข่งขัน กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร
          - การแข่งขันทั้งหมดจะใช้สนามกีฬาสนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
     2. ขนาดลูกฟุตบอล มาตรฐาน เบอร์ 5
     3. หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทำการแข่งขัน ซึ่งทีมจะต้อง เตรียมพร้อมมาเอง
     4. นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมและปลอดภัย ลงทำการแข่งขัน ยกเว้น สนับแข้งที่เล็ก , ตัด , ดัดแปลง ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ลงทำการแข่งขัน
7.8 การเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 4 คน จากผู้เล่นสำรองที่ส่งรายชื่อก่อน การแข่งขัน และจะเปลี่ยนได้เมื่อผู้ตัดสินอนุญาตเท่านั้น
7.9 คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
     ทีมชนะ    ได้ 3 คะแนน
     ทีมเสมอ   ได้ 1 คะแนน
     ทีมแพ้     ได้ 0 คะแนน
7.10 ในกรณีการนับคะแนน เพื่อหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป และทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ปฏิบัติ ดังนี้
     - ให้ดูจำนวนผลต่าง ประตูได้ - เสีย
     - ให้ดูประตูได้
     - ให้ดูผลการแข่งขันของคู่กรณี ( Head to Head )
     - ใช้วิธีการจับสลาก
7.11 ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและกติกา การ แข่งขันอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะ พิจารณาตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป
7.12 หากมีปัญหาในการแข่งขันแต่ละรอบ ให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาทีม ต่าง ๆ จะอุทธรณ์ใด ๆ ไม่ได้
7.13 ถ้าเงินค่าปรับบทลงโทษถูกหักเกินกว่า เงินประกันทีม ทีมดังกล่าวจะต้องทำการจ่ายเงินเพิ่มตามจำนวน บทลงโทษ
     7.13.1 ในกรณีที่ เงินค่าประกันทีมเกิน ในรอบ 4 ทีมสุดท้าย เงินค่าปรับจะถูกหักจากเงินรางวัล
7.14 การยกเลิกโทษใบเหลืองจะถูกยกเลิกในรอบ 8 ทีมสุดท้าย
8. การรักษามารยาท
8.1 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
     8.1.1 ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง
     8.1.2 ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป อย่างน้อย 1 ครั้ง และส่งเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป
     8.1.3 ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 2 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง แต่โทษ ใบเหลืองยังค้างอยู่
     8.1.4 เจ้าหน้าที่ หรือ นักกีฬา ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อย ในระหว่างการแข่งขัน หรือ จบการแข่งขัน กับทีมอื่น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิทธิ์ออกจาก การแข่งขันตลอดไป หรือ ตัดสิทธิ์ทีมนั้น ๆ ออกจากการแข่งขันทันทีและเลื่อนทีมอื่นขึ้นมาแทน
     8.1.5 นักกีฬาคนใดมีเจตนาเล่นนอกกติกา ทำร้ายคู่ต่อสู้และผู้ตัดสินมิได้ลงโทษในขณะแข่งขัน แต่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีหลักฐานชัดเจนจะพิจารณาลงโทษให้พักการแข่งขัน นัดต่อไป 1 ครั้ง ทันที หรือมากกว่านั้น
8.2 นักกีฬาที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ให้ยกเลิกในรอบสุดท้าย ยกเว้น กรณีทะเลาะ วิวาท หรือ คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษ
8.3 ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ ลงทำการแข่งขัน ให้ปรับทีมนั้น เป็นแพ้ด้วยประตู 2: 0 ในการแข่งขันครั้งนั้น โดยจะแย้งว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
8.4 นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่คนใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน ประท้วงการตัดสิน (วอล์กเอ้าท์) หรือ ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ สามารถลงโทษได้ตามควรแก่กรณี
8.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาใดที่มีนักกีฬา , เจ้าหน้าที่ทีม , กองเชียร์ , ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะ และวิวาท ให้ตัดสิทธิ์นักกีฬา , เจ้าหน้าที่ทีม , และ สถานศึกษานั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้น และในครั้งต่อ ๆ ไป
8.6 กองเชียร์ที่ตามมาเชียร์สถานศึกษาของตนเอง หากมีการขว้างปาสิ่งของต่างๆ ลงไปในสนาม หรือบริเวณ แข่งขัน ทีมนั้น จะถูกลงโทษทันที
8.7 หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
บทลงโทษ มีดังนี้
1. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ จะต้องเสียค่าปรับ 50 บาท
2. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 2 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 100 บาท
3. นักกีฬาที่ถูกใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 200 บาท
4. นักกีฬาที่ถูกใบเหลือง 1 ใบ ตามด้วยใบแดง จะต้องเสียค่าปรับ 250 บาท และใบเหลืองยังคงค้างอยู่
5. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.3 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 300 บาท
6. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.4 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 400 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
7. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.5 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 500 บาท และถูกตัด 6 คะแนน
8. ถ้าหากทีมใดทำผิดระเบียบฯ ตามข้อ 8.6 จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 400 บาท และถูกตัด 3 คะแนน
 9. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงและมารยาท
- อาจารณ์ที่ปรึกษาโครงการฯ
- ประธานโครงการฯ
 10. การประท้วง
ให้ทีมที่จะยื่นประท้วงปฏิบัติ ดังนี้
     ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมหลักฐาน และวางเงินประกันการประท้วง จำนวน 200 บาท ภายในระยะเวลา 10 นาทีหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนการแข่งขันรอบต่อไปจะเริ่ม เงินประกันการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล หากการประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

 


 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   0-2441-4125 ต่อ 211-213
หรือ นายจตุรภุช บุษรา

งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University