Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ “พักผ่อนหย่อนจิต ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม”
  Post Date 17 ม.ค. 2554

ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วม โครงการ "พักผ่อนหย่อนจิต ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม"

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพระพรรษา ๘๔พรรษา
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2554
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
มีแนวทางในการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนา


การสมัครเข้าอบรม
       สามารถ สมัครเข้าอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็มจำนวน 90 คน

       ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ  สามารถร่วมบริจาคหนังสือและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องสมุด โดยบริจาคได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยามหิดล ศาลายา  และบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง

วิธีการปฏิบัติธรรม

 • รับศีล 8
 • เดินจงกลม นั่งสมาธ
 • ฟังธรรมะและสนทนาธรรม
 • เครื่องแต่งกายสีขาว

ภาพสถานที่ปฏิบัติธรรม คลิกที่นี่


กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2554
ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา
รายการ/เรื่องบรรยาย
ผู้บรรยาย/ผู้ดูแล
07.00-07.30 น.
ลงทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
07.30-10.30 น

เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปยังสำนักสงฆ์เขาพระครู

11.00-13.00 น.
เก็บสัมภาระเข้าที่พักและรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
ปฐมนิเทศ รับศีล 8,ฟังพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท
14.00-14.10 น.
แนะนำขั้นตอนการเดินจงกรม-นั่งสมาธิ
พระอาจารย์อติชาต
14.10-15.00 น.
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
พระอาจารย์อติชาต
15.15-16.00 น.
พื้นฐานการปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์วัฒนา
16.00-17.00 น.
พุทธประวัติ
อาจารย์ประสาน แก้วเกษ
17.00-18.30 น.
พัก ดื่มน้ำปานะ ทำธุระส่วนตัว
18.30-19.00 น.
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
พระภิกษุสงฆ์
19.00-19.30 น.
เดินจงกรม
พระภิกษุสงฆ์
19.30-20.00 น.
นั่งสมาธิ (ลานธรรม)
พระภิกษุสงฆ์
20.00-21.00 น.
สนทนาธรรม
พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท
เข้าที่พัก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา
รายการ/เรื่องบรรยาย
ผู้บรรยาย/ผู้ดูแล
05.00-05.30 น.
ตื่นนอน-ทำธุระส่วนตัว
05.30-06.15 น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

พระภิกษุสงฆ์
06.15-07.15 น.
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
พระภิกษุสงฆ์
07.15-07.30 น.
ตักบาตร
07.30-09.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00-10.00 น.
สมาธิกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
อาจารย์ประสาน แก้วเกษ
10.00-11.00 น.
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
อาจารย์ประสาน แก้วเกษ
11.00-13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น.
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
พระอาจารย์อติชาต
14.45-15.45 น.
สมาธิขั้นสูง
พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท
16.00-17.00 น.
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
พระอาจารย์มนตรี
17.00-18.30 น.
พัก
18.30-19.00 น.
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
พระภิกษุสงฆ์
19.00-19.30 น.
เดินจงกรม
พระภิกษุสงฆ์
19.30-20.00 น.
นั่งสมาธิ (ลานธรรม)
พระภิกษุสงฆ์
20.00-20.10 น.
สวดคาถาโพธิบาท
พระภิกษุสงฆ์
20.10-21.00 น.
สนทนาธรรม
พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท
เข้าที่พัก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา
รายการ/เรื่องบรรยาย
ผู้บรรยาย/ผู้ดูแล
05.00-05.30 น.
ตื่นนอน-ทำธุระส่วนตัว
05.30-06.15 น.

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

พระภิกษุสงฆ์
06.15-07.15 น.
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
พระภิกษุสงฆ์
07.15-07.30 น.
ตักบาตร
07.30-09.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00-10.30 น.
กิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาด
10.30-11.00 น.
ปัจฉิมนิเทศ ลาศีล เสร็จพิธี
พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรเตรียมไประหว่างการปฏิบัติธรรม

 • ของใช้ส่วนตัว
 • เครื่องแต่งกาย ควรเป็นชุดปฏิบัติธรรมสีขาว (ถ้าไม่มีขอให้ใส่ชุดสุภาพสีขาว)
 • ถุงนอน
 • ผ้าห่ม (เนื่องจากทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ แต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับทุกคน)
 • ไฟฉาย
 • ยารักษาโรค สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ของสำหรับตักบาตรในตอนเช้า (เนื่องจากที่สำนักสงฆ์จะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หากไม่สะดวกในการจัดเตรียมมา ทางวัดมีของจัดเตรียมไว้ให้)

หมายเหตุ
     กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นักศึกษาต้องแจ้งการสละสิทธ์ ที่งานกิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211 ภายในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 มิฉะนั้น ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจำนวน 500.- บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University