Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ขอชวนพี่น้องที่รักในการทำกิจกรรม ร่วมเสวนาสานสัมพันธ์คนทำกิจกรรม ท่ามกลางธรรมชาติ วิถีชาวบ้าน...
  Post Date 22 เม.ย. 2554

ขอชวนพี่น้องที่รักในการทำกิจกรรม
ร่วมเสวนาสานสัมพันธ์คนทำกิจกรรม
ท่ามกลางธรรมชาติ วิถีชาวบ้าน สองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี
ในวันเสาร์ที่ 30 เม.ย.2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น.

กำหนดการ

08.30 น.

ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

พบปะเสวนาสานสัมพันธ์คนทำกิจกรรมพร้อม
แลกเปลี่ยนการทำกิจกรรม
ณ ชั้น 4 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

12.00-17.00 น. ทัศนศึกษา ท่ามกลางธรรมชาติ วิถีชาวบ้าน สองฝั่งแม่น้ำ นครชัยศรี
(พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)


การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
       สามารถ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2553 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็ม
จำนวน 80 คน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University