Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการ “บัณฑิตพบมิตรใหม่ 2554 ” 
  Post Date 7 ก.ค. 2554

โครงการ "บัณฑิตพบมิตรใหม่ 2554"
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


กำหนดการ

15.00-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.30 น.

พิธีเปิดโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

16.30-17.30 น. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
17.30-21.00 น. ชมการแสดงพื้นบ้านไทย ร่วมมประกวดดาว-เดือน
ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาบนเวที  เกมส์สนุกสนานภายในงานและรับประทานอาหารร่วมกัน

* รับจำนวน จำกัดเพียง 250 ท่าน เท่านั้น ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เสื้อมหิดลเป็นของที่ระลึก

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
       สามารถ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน
       กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นักศึกษาต้อง สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554   มิฉะนั้นท่านจะต้องชำระ
       เงินเป็นจำนวนเงิน 300 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 

หมายเหตุ
     
ผู้ที่สมัครได้ประเภทสำรองให้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่  21 กรกฎาคม 2554    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University