Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ สองฝั่งเกมส์ ครั้งที่ 9
Post Date 3 ธ.ค. 2553


โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ สองฝั่งเกมส์ ครั้งที่ 9
วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00-20.30
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รับสมัครจำนวน 200 คน เท่านั้น!!!

กำหนดการ

เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
08.00-08.30 น.
รถออกจากพื้นที่แต่ละวิทยาเขต มาที่ศาลายา
      คันที่ 1 พญาไท+ราชวิถี รถจอดหน้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
      และวนมารับวิทยาเขตพญาไทที่ข้างสนามฟุตบอลเล็ก คณะวิทยาศาสตร์
      คันที่ 2 ศิริราช ขึ้นรถที่ลานจอดรถโรงพยาบาลศิริราช
08.00-09.00 น.
ลงทะเบียน (กิจกรรมภาคเช้า)
09.00-09.30 น.
การแข่งขันบาสเกตบอลชาย (สนามบาสเกตบอล)
09.30-10.00 น.
การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง (สนามบาสเกตบอล)
10.00-10.30 น.
การแข่งขันแชร์บอลชาย (อาคารอเนกประสงค์)
10.30-11.00 น.
การแข่งขันแชร์บอลหญิง (อาคารอเนกประสงค์)
11.00-11.30 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย (อาคารอเนกประสงค์)
11.30-12.00 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง (อาคารอเนกประสงค์)
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
พิธีเปิด
เดินขบวนพาเหรด ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน วิ่งคบเพลิง ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวปฏิญาณ การแสดงในพิธีเปิด
14.00-16.00 น.
การแข่งขันฟุตบอลชาย การแข่งขันกรีฑาและกีฬานันทนาการ (สนามฟุตบอล)
16.00-17.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00-18.00 น.
ลงทะเบียน เข้าร่วมงานกินเลี้ยงภาคค่ำ
17.30-20.30 น.
กิจกรรมภาคค่ำและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (โต๊ะจีน)
กล่าวเปิดงานเลี้ยง และ กล่าวขอบคุณนักกีฬาโดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ ผู้แทนชม VTR การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18
- กิจกรรมสันทนาการ
- สรุปผลการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 ทองกวาวเกมส์
- มอบรางวัลสำหรับนักกีฬา
- จับฉลาก
- ชม VTR การแข่งขันกีฬาสี่สัมพันธ์สองฝั่งเกมส์ครั้งที่ 9
- สรุปผลการแข่งขันกีฬาสี่สัมพันธ์สองฝั่งเกมส์ครั้งที่ 9 พร้อมมอบเหรียญรางวัล
- พิธีปิด


*** หมายเหตุ

              - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
              - กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นักศึกษาต้อง สละสิทธิ์ มิฉะนั้นท่านจะต้องชำระค่าอาหาร เป็นจำนวนเงิน 300 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโดย

โทร 02-441-4125 ต่อ 211-213

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

 


 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University