Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง เปิดรับสมัครนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
  Post Date 18 ส.ค. 2552

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแข่งขัน
"กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17" (มอดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น mordindanggame website

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552
- คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552 เวลา 16.00 - 20.00 น.
- ลงทะเบียน ใต้ตึกบัณฑิตศึกษา เวลา 15.00 - 15.30 น.

ประเภทกีฬา

ลำดับ
ประเภทกีฬา
เพศ
ติดต่อ ได้ที่
1. ฟุตบอล ชาย นายเมธชวิน โพธิ์ชนะพันธ์ (เนม) 084-7722178,080-5504615,
นายอธิป เพรชศรี (ฟิว) 084-158-6695
2. บาสเกตบอล ชายหญิง
นายศรุติ เดชวิถี (จี๊ป) 083-5469568,087-7722239 ,
นายพิมุข บุญสนอง (จือ) 083-494-7970


น.ส.สุภา วิตตาภรณ์ (อ้อ) 089-1820970
3. วอลเล่ย์บอล ชาย
หญิง
นายธัชพล เมธารัชกุล (เอ็ม) 081-770-3619
น.ส.ฉัตรลดา ภาวงศ์ (แอม) 089-9407996
4. เทนนิส ชาย , หญิง นายไมตรี ไชยมงคล (นุ) 086-026-8018 , 089-058-1761
นายเชิดพงษ์ กองทอง (หวาน) 089-126-9357
5. เทเบิลเทนนิส ชาย
หญิง
นายกัณฑ์พิจักษณ์ จิตรีงาม (แมน) 085-122-0743
นายสุรปกรณ์ แป้นสกุล (เดย์) 080-0731279
6. แบดมินตัน ชาย
หญิง
นายณัฏฐ์ อยู่สมบูรณ์ (นัด) 085-993-0101
นายนววิทย์ พงศ์อนันต์ (แก๊ส) 084-1318713
7. เปตอง ชาย , หญิง น.ส.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา (เปิ้ล) 081-7168125,
น.ส.สลักจิต ชื่นชม (ลูกน้ำ) 089-6379526
8. เซปักตะกร้อ ชาย นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ (จ้อย) 083-7085224
นายบรรพต ฤทธิ์สว่าง (พต) 084-007-2834
9. cross-country ชาย
หญิง
นายชำนาญ ยานะ (ดุ๋ย) 083-1272600
นางสาวนิภาพร ศรีชุมพวง (แตง) 084-064-6283

หมายเหตุ :  ผู้เข้าร่วมคัดเลือกกรุณาแต่งกายชุดนักกีฬาตามความเหมาะสมของแต่ละชนิดกีฬา พร้อมอุปกรณ์กีฬา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายไมตรี ไชยมงคล (นุ) 086-026-8018 , 089-058-1761
นางสาวตฤษณา โสรัจจ์ (นุ่น) 086-592-7317
นายธัชพล เมธารัชกุล (เอ็ม) 081-770-3619

 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University