Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ สองฝั่งเกม ครั้งที่ 8
  Post Date 22 ม.ค. 2553
 

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม...
โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ สองฝั่งเกม ครั้งที่ 8
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00-20.30 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้เข้าร่วมงาน 200 ท่านแรก มีสิทธิ์รับของที่ระลึก ฟรี หากเข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน

เวลา กำหนดการ
07.30-0730 น. รถออกจากพื้นที่แต่ละวิทยาเขต มาที่ศาลายา
คันที่ 1 พญาไทและราชวิถี  รถจอดรอหน้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และวนมารับวิทยาเขตพญาไทที่ข้างสนามฟุตบอลเล็ก คณะวิทยาศาสตร์
คันที่ 2 ศิริราช  ขึ้นรถที่ลานจอดรถโรงพยาบาลศิริราช
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. พิธีเปิด
เดินขบวนพาเหรด ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน วิ่งคบเพลิงตัวแทนนักกีฬานำกล่าวปฏิญาณ การแสดงในพิธีเปิด
10.00-10.30 น. การแข่งขันบาสเกตบอลชาย ( สนามบาสเกตบอล )
10.30-11.00 น. การแข่งขันแชร์บอลหญิง (อาคารอเนกประสงค์)
11.00-11.30 น. การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง (อาคารอเนกประสงค์)
11.30-12.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย (อาคารอเนกประสงค์)
12.00-12.30 น. การแข่งขันกีฬาฮาเฮ (อาคารอเนกประสงค์) แข่งขัน Hula Hoop
12.30-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30 น. การแข่งขันฟุตบอลชาย 11 คน (สนามฟุตบอล)
การแข่งขันกรีฑา (8 X 50 เมตร ชาย/หญิง) (แข่งขันช่วงพักครึ่ง)
14.30-16.30 น. การแข่งขันกีฬาฮาเฮ (สนามฟุตบอล)
- ชักเย่อ, วิ่งกระสอบ, วอลเลย์บอลน้ำ
17.00-18.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคค่ำ
18.00-20.30 น. กิจกรรมภาคค่ำและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (โต๊ะจีน) ที่ใต้ตึกบัณฑิตวิทยาลัย
กีฬาฮาเฮ (เก้าอี้ดนตรี, เหยียบลูกโป่ง)
ชม VTR แจกเหรียญรางวัล และสรุปผลการแข่งขัน
พิธีปิด


หมายเหตุ : กีฬาฮาเฮ เก้าอี้ดนตรี, เหยียบลูกโป่ง (จะแทรกอยู่ในช่วงงานเลี้ยง)
: ซุ้มกิจกรรมพิเศษ (ปาเป้า, soduku, บิงโก)
: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร 0-2441- 4125 ต่อ 211-213 , 315 งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University