Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายปันความรักด้วยความรู้
  Post Date 9 มีนาคม 2552
 
ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายปันความรักด้วยความรู้
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 16-21มีนาคม 2552 ออกเดินทางเวลา วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 เวลา 7.00 น.
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา
กิจกรรม
  • ปรับปรุงห้องสมุด และโรงอาหาร
  • จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียน ชั้น 5-6
  • พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
  • และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

    เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่10 มีนาคม 2552 (รับจำนวนจำกัด)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร 02-441-4125 ต่อ 211-213
หรือ e-mail : amea_1905@hotmail.com และสามารถบริจาค สิ่งของต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน และเงินเพื่อซื้อวัสดุในการปรับปรุงห้องสมุด ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 และบัณฑิตวิทยาลัย สาขาทุกแห่ง
 
ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโดย
โทร 02-441-4125 ต่อ 211-213 งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University