สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Home Sitemap
 
แนะนำ
คณะกรรมการ
สมัครสมาชิก
ใบสมัคร
จุลสารศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเชื่อมโยง
สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย

 

HOME  >  Picture

ภาพข่าวกิจกรรม

1.  ปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ 
เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำไหล” กรณีศึกษาคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

>> ภาพกิจกรรม

2. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
สมาคมฯ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

>> ภาพกิจกรรม

3.  พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

>>ภาพกิจกรรม

4.  พิธีมอบโล่แด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

>>ภาพกิจกรรม

5.  พิธีมอบทุนการศึกษาประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2553
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

>>ภาพกิจกรรม

6.  งานราตรีบัณฑิต ครั้งที่ 16
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

>>ภาพกิจกรรม

7. งานทำบุญ “รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ “สวัสดิ์-ณัฐ”
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ คือ ศ.นพ.สวัสดิ์  สกุลไทย์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ณัฐ  ภมรประวัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554

>>ภาพกิจกรรม