Online Admission- Faculty of Graduate Studies, Mahidol UniversityONLINE ADMISSION

QUOTA ADMISSION
โครงการเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อแนะนำ!! หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ อาจลองใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่น เช่น Google Chrome

Create an account

(สำหรับผู้เข้าใช้งานระบบครั้งแรก)
Already registered?

(เข้าสู่ระบบ / Login)