5647 : สอบถามระยะเวลาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ บฑ.1

Description of your first forum.

สอบถามระยะเวลาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ บฑ.1

หลังจากสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ บฑ.33 ผ่านแล้ว มีกำหนดระยะเวลาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ บฑ.1 หรือป่าวครับ - นศ.หลักสูตรปี60 ครับ

By: OB
Date: 28/02/2019 :00.11

Re: สอบถามระยะเวลาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ บฑ.1

เมื่อปรากฏผลผ่านนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลมาในระบบ ภายใน 15 วันค่ะ ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/student/MainPage.php?lang=th&module=Main.php&fbclid=IwAR1bR1slDwY9aOSUFrtJtocOU3jR9yfClZfCA5-4D62pdIp8MsCj5SmTgM8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2441 4125
Answer: 1
By: งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
Date: 28/02/2019 :11.45