เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2128DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 30

1. Admission Requirements

Plan 1
1. Holding a M.Sc. degree in science or engineering or other related field having cumulative GPA not less than 3.50 
2. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
3. Have research experience and have to be in the program that Mahidol University have the memorandum of understanding (MOU) 
with the applicant's university or institute

Plan 2
1. Holding a B.Sc. degree in science or engineering or other related field having cumulative GPA not less than 3.50 or
2. Holding a M.Sc. degree in materials science and engineering or science or engineering or other related field having cumulative GPA 
not less than 3.50 
3. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 14.30-15.30 น. ห้อง SC1-253 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 50            Credits
Plan 2.1 FOR STUDENTS WITH MASTER
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 62            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 74            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCME898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   FOR STUDENT HOLDING M.SC. IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
SCME556 : CERAMIC TECHNOLOGY 3
SCME557 : PHYSICAL METALLURGY PRINCIPLE 3
SCME558 : PRINCIPLE OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLGOY 3
SCME661 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PH.D. I 1
SCME662 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PH.D. II 1
   FOR STUDENT HOLDING M.SC. WITH OTHER RELATED FIELD AND FOR STUDENT HOLDING B.SC.
SCME551 : MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING CHARACTERIZATION 3
SCME556 : CERAMIC TECHNOLOGY 3
SCME557 : PHYSICAL METALLURGY PRINCIPLE 3
SCME558 : PRINCIPLE OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLGOY 3
SCME661 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PH.D. I 1
SCME662 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PH.D. II 1
Elective Courses Credit
EGBE604 : BIOSENSORS 3
EGBE607 : MATERIALS AND MECHANICS IN MEDICINE 3
SCCH523 : POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH524 : POLYMER CHARACTERISATION 2
SCCH527 : POLYMER COLLOIDS 2
SCCH543 : POLYMER PHYSICS 3
SCCH550 : RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
SCCH632 : ADVANCED POLYMER CHEMISTRY 3
SCME553 : THERMODYNAMIC OF MATERIALS 3
SCME554 : PRINCIPLE OF NANOTECHNOLOGY 3
SCME559 : MATERIALS STRUCTURE 3
SCME601 : ADVANCED BIOMATERIALS 3
SCME602 : NANOMEDICINE AND NANOBIOENGINEERING 3
SCME603 : ADVANCED SOLAR CELL TECHNOLOGIES 3
SCME604 : BUSINESS CONCEPTS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS 3
SCME605 : APPLICATIONS OF ELECTRONIC SPECTROSCOPY IN MATERIAL RESEARCH 3
SCME606 : BIOMATERIALS 3
SCME651 : SPECIAL TOPIC IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING I 3
SCME652 : SPECIAL TOPIC IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING II 3
SCPY511 : ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 3
SCPY515 : ELECTRICAL MATERIALS 3
SCPY638 : MOLECULAR QUANTUM MECHANICS 3
SCPY642 : DIFFRACTION TECHNIQUES 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCME799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCME699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Researcher in the field of Materials Science and Engineering
-  Entrepreneur in the field that is related to Materials Science and Engineering or related field
-  Expert or consultant in the field of Materials Science and Engineering
-  Instructor in the field of Materials Science and Engineering
.

9. Additional Information

ไม่มี

10. Details of Scholarship

1. Teaching Assistantship Scholarship

2. Scholarship for young scientsts

3. The 60th year supreme reign of his majesty king bhumibol adulyadej

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof.Dr. Teerakiat Kerdcharoen

E-mail: teerakiat.ker@mahidol.ac.th

Faculty of Science, mahidol University

Program Secretary

Ms. Saijai Pengoun

E-mail: saijai.pen@mahidol.ac.th

Tel: 02-441-9816 #1212

Program Coordinator

Ms. Saijai Pengoun

E-mail: saijai.pen@mahidol.ac.th

Tel: 02-441-9816 #1212


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th