เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   18   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2128DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

A candidate must:

Plan 1

 1. hold a  Bachelor or Master degree in Science, Engineering, or related field;
 2. receive a cumulative GPA of at least 3.50;
 3. should have experience in scientific research  and participate in the MOU project between  Mahidol  University and origin affiliation
 4. Students who are studying in Master’s Program in Materials Science and Engineering may request the change of status to doctoral degree, provided that they have already complete the first year in the program at the Master’s degree level with GPA not less than 3.00. This request must be formally submitted and approved by Master’s Program Committee and Doctoral Program Committee as with as the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
 5. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

     Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

 

Plan 2

 1. hold a  Bachelor  degree in Science, Engineering, or related field with a grade point average of at least 3.50 or
 2. hold  a  Master degree in   Materials Science and Engineering , Science, Engineering, or related field with a grade point average of at least  3.50 ;
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

      Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 • Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 50            Credits
Plan 2.1 FOR STUDENTS WITH MASTER
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 62            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 74            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCME898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   FOR STUDENT HOLDING M.SC. IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
SCME556 : CERAMIC TECHNOLOGY 3
SCME557 : PHYSICAL METALLURGY PRINCIPLE 3
SCME558 : PRINCIPLE OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLGOY 3
SCME661 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PH.D. I 1
SCME662 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PH.D. II 1
   FOR STUDENT HOLDING M.SC. WITH OTHER RELATED FIELD AND FOR STUDENT HOLDING B.SC.
SCME551 : MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING CHARACTERIZATION 3
SCME556 : CERAMIC TECHNOLOGY 3
SCME557 : PHYSICAL METALLURGY PRINCIPLE 3
SCME558 : PRINCIPLE OF POLYMER SCIENCE AND TECHNOLGOY 3
SCME661 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PH.D. I 1
SCME662 : SEMINAR IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PH.D. II 1
Elective Courses Credit
EGBE604 : BIOSENSORS 3
EGBE607 : MATERIALS AND MECHANICS IN MEDICINE 3
SCCH523 : POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH524 : POLYMER CHARACTERISATION 2
SCCH527 : POLYMER COLLOIDS 2
SCCH543 : POLYMER PHYSICS 3
SCCH550 : RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
SCCH632 : ADVANCED POLYMER CHEMISTRY 3
SCME553 : THERMODYNAMIC OF MATERIALS 3
SCME554 : PRINCIPLE OF NANOTECHNOLOGY 3
SCME559 : MATERIALS STRUCTURE 3
SCME601 : ADVANCED BIOMATERIALS 3
SCME602 : NANOMEDICINE AND NANOBIOENGINEERING 3
SCME603 : ADVANCED SOLAR CELL TECHNOLOGIES 3
SCME604 : BUSINESS CONCEPTS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS 3
SCME605 : APPLICATIONS OF ELECTRONIC SPECTROSCOPY IN MATERIAL RESEARCH 3
SCME606 : BIOMATERIALS 3
SCME651 : SPECIAL TOPIC IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING I 3
SCME652 : SPECIAL TOPIC IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING II 3
SCPY511 : ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 3
SCPY515 : ELECTRICAL MATERIALS 3
SCPY638 : MOLECULAR QUANTUM MECHANICS 3
SCPY642 : DIFFRACTION TECHNIQUES 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCME799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCME699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

- Researcher in the field of Materials Science and Engineering
- Entrepreneur in the field that is related to Materials Science and Engineering or related field
- Expert or consultant in the field of Materials Science and Engineering
- Instructor in the field of Materials Science and Engineering
.

7. Additional Information

Our Programme Facebook Page : https://www.facebook.com/mse.mahidol/

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof. Teerakiat  Kerdcharoen

Email : Teerakiat.ker@mahidol.ac.th

Room K.412 K. Building, Floor 4, Department of Physics,

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5856

Program Coordinator

Ms. Saijai  Pengoun

Email: saijai.pen@mahidol.ac.th

Room B.400, B Building, Floor 4, Multidisapinary Unit

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2441 9820 # 1212

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th