เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2127DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. Hold a Bachelor’ s degree in all fields of Science, and Medical Science such as Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, Medicine, Veterinary Medicine/Veterinary Science, Dentistry and Physical Education with GPA no less than 3.50, or
 2. Hold a Master’ s degree in all fields of Science or other related fields with GPA no less than 3.25, or
 3. Be students in Master program who intend to change the student status to a doctoral student provided that they have already taken and passed course work at the Master’s degree level no less than two third (2/3) of the number of credits in required courses and have received a GPA of no less than 3.50 with approvals from Master program committee and Doctoral program committee as well as the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
 4. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3   or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under  exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Bachelor's Degree           
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master's Degree           
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCPS661 : PHYSICAL FITNESS TESTING AND EXERCISE PRESCRIPTION 3
SCPS666 : NEUROMUSCULAR EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS667 : CARDIORESPIRATORY RESPONSES TO EXERCISE AND ENVIRONMENTAL 2
SCPS668 : METABOLIC RESPONSES TO EXERCISE AND ENVIRONMENTAL STRESS 2
SCPS670 : PROFESSIONAL SKILLS FOR EXERCISE PHYSIOLOGIST 2
SCPS673 : SEMINAR IN ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY I 1
SCPS674 : SEMINAR IN ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY II 1
SCPS675 : MOLECULAR EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS676 : PHYSIOLOGY OF AGING 2
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SCPS673 : SEMINAR IN ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY I 1
SCPS674 : SEMINAR IN ADVANCED EXERCISE PHYSIOLOGY II 1
SCPS676 : PHYSIOLOGY OF AGING 2
Elective Courses Credit
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPS630 : SCIENTIFIC PAPER ANALYSIS 1
SCPS639 : LABORATORY METHODS IN PHYSIOLOGY 1
SCPS663 : PRACTICUM IN EXERCISE FOR HEALTH 3
SCPS669 : CLINICAL EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS671 : FOUNDATIONS OF STRENGTH TRAINING AND CONDITIONING 1
Dissertation Credit
SCPS669 : CLINICAL EXERCISE PHYSIOLOGY 2
SCPS799 : DISSERTATION 48

6. Job Option after Graduation

นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 
ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

7. Additional Information

รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาโท

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

    Assoc. Prof. Tepmanas Bupha-Intr
    Email : tepmanas.bup@mahidol.ac.th 
    Room 404, PR. Building, Floor 4, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 2201 5610 Fax: 0 2354 7154

Program Coordinator

    Ms. Ummara Muang-ngam 
    Email : ummara.mua@mahidol.ac.th 
    Room 404, PR. Building, Floor 4, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 2201 5611 Fax: 0 2354 7154

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th