วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:   Round 3rd    21 April 2018 - 06 July 2018

Programme Code 2118DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. 1. Thai or foreign national without severe health difficulty.
 2. 2. Hold a Bachelor’s degree in Physics, Chemistry or Mathematics  with   a  minimum grade point average of 3.50 or  have  a Master’s degree in Physics, Chemistry, Mathematics, Geology, General Science, Engineering or related fields with  a minimum grade point average of  3.50.
 3. 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3 or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32 or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

      Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Gradute Studies under  exceptional circumstances.

 

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาPhysics

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCPY502 : CLASSICAL MECHANICS 3
SCPY503 : QUANTUM MECHANICS 3
SCPY504 : THERMODYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS 3
SCPY507 : CLASSICAL ELECTRODYNAMICS 3
SCPY508 : CONTEMPORARY PHYSICS 3
SCPY598 : SEMINAR IN PHYSICS III 1
SCPY599 : SEMINAR IN PHYSICS IV 1
SCPY600 : SEMINAR IN PHYSICS V 1
   For students with Master's degree
SCPY508 : CONTEMPORARY PHYSICS 3
SCPY598 : SEMINAR IN PHYSICS III 1
SCPY599 : SEMINAR IN PHYSICS IV 1
SCPY600 : SEMINAR IN PHYSICS V 1
Elective Courses Credit
   
SCPY505 : MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS 3
SCPY510 : ADVANCED MATHEMATICAL METHODS FOR PHYSICISTS 3
SCPY570 : SIGNAL AND IMAGE PROCESSING 3
SCPY571 : PARALLEL PROGRAMMING 3
SCPY574 : NUMERICAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS 3
SCPY576 : SCIENTIFIC VISUALIZATION 3
SCPY612 : COMPUTATIONAL PHYSICS I 3
SCPY613 : COMPUTATIONAL PHYSICS II 3
   
SCPY517 : FLUID MECHANICS 3
SCPY523 : CLASSICAL FIELD THEORY 3
SCPY575 : COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 3
SCPY614 : ADVANCED FLUID MECHANICS 3
SCPY646 : FRACTALS AND CHAOS 3
SCPY647 : NONLINEAR WAVES 3
SCPY648 : COMPUTATIONAL NONLINEAR PHENOMENA 3
SCPY655 : COMPLEX SYSTEMS 3
SCPY686 : SELECTED TOPICS IN NONLINEAR PHENOMENA 3
   
SCPY511 : ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 3
SCPY519 : NUCLEAR PHYSICS 3
SCPY522 : ADVANCED QUANTUM MECHANICS 3
SCPY611 : ADVANCED ATOMIC PHYSICS 3
SCPY620 : NON-PERTURBATIVE METHODS IN QUANTUM FIELD THEORY 3
SCPY621 : SUPERSYMMETRY IN FIELD THEORY AND STRING 3
SCPY637 : MOLECULAR SIMULATION 3
SCPY638 : MOLECULAR QUANTUM MECHANICS 3
SCPY639 : QUANTUM FIELD THEORY 3
SCPY640 : THEORY OF MANY-PARTICLE SYSTEMS 3
   
SCPY515 : ELECTRICAL MATERIALS 3
SCPY516 : ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS 3
SCPY521 : PHYSICS OF SEMICONDUCTOR 3
SCPY543 : SURFACE AND INTERFACE PHYSICS 3
SCPY642 : DIFFRACTION TECHNIQUES 3
SCPY643 : THIN FILM PHYSICS AND TECHNOLOGY 3
SCPY650 : PLASMA TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 3
SCPY651 : SEMICONDUCTOR DEVICES 3
SCPY652 : SUPERCONDUCTIVITY 3
SCPY653 : SPECIAL METHODS IN THEORETICAL SUPERCONDUCTIVITY 3
SCPY657 : ADVANCED CONDENSED MATTER PHYSICS 3
SCPY683 : SELECTED TOPICS IN THIN FILM AND SURFACE PHYSICS 3
   
SCPY524 : FOURIER OPTICS 3
SCPY525 : PHOTONICS 3
SCPY636 : OPTOELECTRONICS 3
SCPY645 : LASER THEORY 3
SCPY685 : SELECTED TOPICS IN LASER APPLICATIONS 3
   
SCPY526 : QUANTUM OPTICS 3
SCPY527 : MATHEMATICS FOR QUANTUM INFORMATION 3
SCPY528 : QUANTUM INFORMATION 3
SCPY529 : TOPICS IN QUANTUM INFORMATION 3
   
SCPY531 : COSMIC RAYS 3
SCPY532 : GALACTIC ASTRONOMY 3
SCPY533 : ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 3
SCPY534 : SOLAR PHYSICS 3
SCPY535 : GENERAL RELATIVITY 3
SCPY649 : PLASMA PHYSICS 3
SCPY680 : SELECTED TOPICS IN ASTROPHYSICS 3
SCPY681 : SELECTED TOPICS IN ASTRONOMY 3
   
SCPY561 : FUNDAMENTALS OF BIOPHYSICS 3
SCPY562 : MODELING AND SIMULATION IN BIOPHYSICS 3
SCPY668 : CONTEMPORARY BIOPHYSICS 3
   
SCPY581 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: POTENTIAL FIELD METHODS 3
SCPY582 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: ELECTROMAGNETIC METHODS 3
SCPY583 : GEOPHYSICAL PROSPECTING: SEISMIC METHODS 3
SCPY584 : ADVANCED SEISMIC EXPLORATION 3
SCPY585 : INTRODUCTORY SEISMOLOGY 3
SCPY586 : APPLIED MODERN SEISMOLOGY 3
SCPY587 : EARTHQUAKE SOURCE THEORY 3
SCPY630 : PHYSICS OF THE SOLID EARTH 3
SCPY670 : INVERSE THEORY AND APPLICATIONS 3
SCPY684 : SELECTED TOPICS IN GEOPHYSICS 3
   
SCPY626 : PHYSICS EDUCATION 3
SCPY627 : DATA ANALYSIS IN PHYSICS EDUCATION 3
SCPY628 : PHYSICS CONCEPTS AND MISCONCEPTION 3
SCPY682 : SELECTED TOPICS IN PHYSICS EDUCATION 3
   
SCPY687 : SELECTED TOPICS IN PHYSICS 3
SCPY688 : SELECTED TOPICS IN APPLIED PHYSICS 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCPY799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCPY699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

- Research and academic positions in private sectors, government offices and universities.
- Industrial segments in Applied Physics.
- SME Businesses in Applied Physics.

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. kittiwit Matan 
    Email : kittiwit.man@mahidol.ac.th

    Room P.603,Physics Building, Floor 6th, Department of Physics, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 22015770 Fax: 0 23547159

Program Coordinator

Mrs. Nipaporn Udomboonphaphong 
    Email : bum_9577@hotmail.com

    Room P.605,Physics Building, Floor 6th, Department of Physics, 
    Faculty of Science, Mahidol University 
    Tel: 0 22015770 Fax: 0 23547159

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th