วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:   Round 3rd    21 April 2018 - 06 July 2018

Programme Code 2045DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

International Admission Requirements:

A candidate must:

 1. For students with Master’s Degree
  1. Graduated or expected to graduate Master Degree Program in scientific disciplines or other related fields from universities or higher education institutions certified by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) of Thailand.
  2. Grade point average (GPA) of at least 3.50 from 4.00 or equivalent.
  3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3   or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

          Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • Application without submitting a valid English certificate will NOT be considered.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
  1. Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional circumstances.
 1. For students with Bachelor’s Degree
  1. Graduated or expected to graduate Bachelor Degree Program in scientific disciplines or other related fields from universities or higher education institutions certified by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) of Thailand
  2. Grade point average (GPA) of at least 3.50 from 4.00 or equivalent
  3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3   or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

          Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • Application without submitting a valid English certificate will NOT be considered.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
  1. Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาชีววิทยา
- วิชาชีวเคมี
- วิชาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Master's Degree           
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree           
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Master's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIBS501 : BIOMEDICAL SCIENCES I 2
SIBS502 : BIOMEDICAL SCIENCES II 1
SIBS503 : RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES 2
SIBS504 : SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES 1
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
   FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIBS501 : BIOMEDICAL SCIENCES I 2
SIBS502 : BIOMEDICAL SCIENCES II 1
SIBS503 : RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES 2
SIBS504 : SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES 1
SIBS512 : PRECISION MEDICINE 3
SIBS513 : TRANSLATIONAL MEDICINE 3
SIBS514 : REGENERATIVE MEDICINE 3
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
Elective Courses Credit
   For students with Master's degree
SIAN611 : ADVANCED HUMAN GENETICS 2
SIBS511 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES IN BIOMEDICAL SCIENCES 3
SIBS512 : PRECISION MEDICINE 3
SIBS513 : TRANSLATIONAL MEDICINE 3
SIBS514 : REGENERATIVE MEDICINE 3
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM616 : STEM CELL SCIENCE 3
SIIM617 : ADVANCED FLOW CYTOMETRY 2
SIPM506 : MEDICAL PHARMACOLOGY I 3
SIPM507 : MEDICAL PHARMACOLOGY II 3
SIPM508 : PRINCIPLES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM509 : QUANTITATIVE TECHNIQUES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIRE503 : MEDICAL BIOINFORMATICS 3
SIRE506 : DESIGN AND ANALYSIS IN GENETIC STUDIES OF HUMAN DISEASES 3
   FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SIAN611 : ADVANCED HUMAN GENETICS 2
SIBS511 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES IN BIOMEDICAL SCIENCES 3
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM616 : STEM CELL SCIENCE 3
SIIM617 : ADVANCED FLOW CYTOMETRY 2
SIPM506 : MEDICAL PHARMACOLOGY I 3
SIPM507 : MEDICAL PHARMACOLOGY II 3
SIPM508 : PRINCIPLES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM509 : QUANTITATIVE TECHNIQUES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIRE503 : MEDICAL BIOINFORMATICS 3
SIRE506 : DESIGN AND ANALYSIS IN GENETIC STUDIES OF HUMAN DISEASES 3
Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SIBS699 : DISSERTATION 36
   FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SIBS799 : DISSERTATION 48

6. Job Option after Graduation

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวเวชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย
ภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

        Prof.  Dr. Pa-thai Yenchitsomanus                  (Email :  ptyench@gmail.com)          

        Siriraj Medical Research (SiMR) Center, 4th Floor

         Division of Molecular Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

        Tel:  02-4192780                  Fax:   02-4110169

Program Coordinator

              Miss  Wanvisa Glinsrisuk  and Mr. Chatchai Phunumkang                                 (Email :  si.biomedsci@gmail.com)          

                 Siriraj Medical Research (SiMR) Center, 4th Floor

                  Division of Molecular Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

                 Tel:  02-4192757                    Fax:   02-4110169

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th