วันอังคารที่   23   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

Prospective Students


 Admission Period:   Round 3rd    21 April 2018 - 06 July 2018

Programme Code 2041DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL ANATOMY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Programme Doctoral Degree
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 4

1. Admission Requirements

A candidate must:

Plan 2

1. For applicant who holds Master’s degree

 1. 1.1  Graduated with Master’s degree in Sciences, Medical Sciences, Physical Therapy, Sport Sciences, Nursing, etc. from institutes approved by the Higher Education Commission with minimum grade point average of 3.50.
 2. 1.2.  Provides at least two letters of recommendation issued by advisor or supervisor and/or the educational portfolio

2. For applicant who holds Bachelor’s degree

            2.1  Graduated with Bachelor’s degree or studying in the final year of Bachelor’s degree of Medicine, Dentistry, Veterinary, Pharmacy, Sciences, Physical therapy or other related fields from institutes approved by the Higher Education Commission with minimum grade point average of  3.50

            2.2  Should have scientific knowledge and be capable of doing research in Anatomy.

3.  Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:

 • IELTS   - at least  3 or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32  or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222

4. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under  exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา: 9.00 - 12.00 น.
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาanatomy (including microanatomy, developmental anatomy and neuroanatomy)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคาร 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) room 711, Department of Anatomy, 7th floor Srisavarinthira buliding, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Wang Lang Rd., Siriraj, Bangkoknoi 10700
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

Please see detail at www.grad.mahidol.ac.th
Application is only available via online at How to Apply

5. Curriculum Structure

For students with Master's Degree
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree
Required Courses 22            Credits
Elective Courses not less than 2            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIAN603 : DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1
SIAN604 : NEUROSCIENCE 2
SIAN605 : CELL AND TISSUE 3
SIAN606 : HUMAN ANATOMY I 4
SIAN607 : HUMAN ANATOMY II 4
SIAN608 : SEMINAR IN MEDICAL ANATOMY I 1
SIAN609 : SEMINAR IN MEDICAL ANATOMY II 1
SIAN610 : PROFESSIONAL SKILLS AND TEACHING IN ANATOMY 1
SIAN614 : CLINICAL ANATOMY 2
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIAN608 : SEMINAR IN MEDICAL ANATOMY I 1
SIAN609 : SEMINAR IN MEDICAL ANATOMY II 1
SIAN610 : PROFESSIONAL SKILLS AND TEACHING IN ANATOMY 1
SIAN614 : CLINICAL ANATOMY 2
SIAN617 : CURRENT TOPICS IN ANATOMY 1
Elective Courses Credit
SIAN611 : ADVANCED HUMAN GENETICS 2
SIAN612 : LABORATORY TECHNIQUES IN MEDICAL SCIENCES 2
SIAN613 : BIOMECHANICS 2
SIAN615 : ADVANCED NEUROANATOMY AND NEUROPATHOLOGY 2
SIAN616 : HISTOPATHOLOGY 2
SIRE501 : STATISTICS 3
SIRE502 : RESEARCH METHODOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIAN799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIAN699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation


- expert anatomist and medical anatomist in higher education
- researcher in applied anatomy, medical anatomy and health sciences
- higher education personnel

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

-

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Assoc Prof Dr. Sitha Piyaselakul

email: sitha.piy@mahidol.ac.th

room 716 Srisavarinthira building 7th floor, Department of Anatomy,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Tel 024198596 Fax 02418523

Program Coordinator

Mr Mayusih Waema

email: soh_5401@hotmail.com

Departmental office, Srisavarinthira building 7th floor, Department of Anatomy,

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Tel 024199209 Fax 02418523

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th