วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

อบรมและสัมมนาของบัณฑิตวิทยาลัยNotice: Undefined index: CNL in D:\Website\th\news-events\event\TR0044_th.php on line 30

Understand Common Statistics

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการอบรม เรื่อง "Understand Common Statistics"
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.
บรรยายโดย : ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ


ฟรี ! * รับจำนวนจำกัดเพียง 160 คน เท่านั้น***

กำหนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.10 น. พิธีเปิดการอบรมโดย
09.10-10.30 น. บรรยาย เรื่อง ตัวแปรสถิติที่ใช้บ่อย
หลักการวัดและกระจายข้อมูล
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การเลือกใช้สถิติและการแปรความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล
12.00 น. ปิดการอบรม
การสมัครเข้าอบรม

       สามารถ สมัครเข้าอบรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2557 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็มจำนวนกรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้นักศึกษาต้อง สละสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 มิฉะนั้นท่านจะต้องชำระค่าปรับ เป็นจำนวนเงิน 300 บาท

หมายเหตุ กรุณานำบัตรประจำตัวนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมาเพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าอบรม

For more information ข้อมูลโดย
Tel. 0-2441-4125 ext. 212-213 Student Services Section,
Faculty of Graduate Studies
ปิดรับลงทะเบียน
List of Participants
NO NAME Status
1 5537455 SIAN/M
MR. THANAWAT SEEDAPAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
2 5636814 SHPP/D
MR. PORNSAK THUMNIMIT
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
3 5636374 SIAN/M
MISS WANNASIRI CHIRAPHAPPHAIBOON
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
4 5637020 SIFS/M
MISS DUANGKAMON EAKKUNNATHUM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
5 5637891 SIAN/M
MR. SATAPORN BUTNAMPET
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
6 5637887 SIAN/M
MISS KINGKARNONK RUXSANAWET
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
7 5538718 NSPN/M
MRS. RITA RANI CHAKRABARTI
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
8 5636370 SIAN/M
MR. ATHINAN PROMMAHOM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
9 5336118 EGIE/M
MR. TAWEESAK WETWIRUN
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
10 5636372 SIAN/M
MISS PUMMARIN TIPPRAMUAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
11 5537381 PHPH/M
MISS PALSIRI SRIRUNGRUANG
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM IN INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
12 5637107 SILS/M
MR. SUWATCHAI PHOLAR
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL LABORATORY SCIENCE
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
13 5736867 NSCN/M
MRS. PRAPHITPHAK PHUNSRI
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF NURSING
Registed
14 5637108 SILS/M
MRS. LAKKAKUL YANAGIHARA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL LABORATORY SCIENCE
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
15 5737836 EGBE/M
MR. MONTRI MEESEEPONG
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
16 5636643 EGIT/M
MR. WICHIAN BOONYAPRAPA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
17 5636675 PYSP/M
MISS VANIDA PRASERT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF PHARMACY
Registed
18 5636091 MBNS/M
MISS ZUROIDA ABUBAKAR
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
19 5636414 NUND/M
MISS BUNYARIN CHAKRIYANUGUL
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
20 5636150 PRPR/M
MR. SUTHEP KHAMMEK
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
Registed
21 5638117 ENAS/M
MR. UKRIT RUANGCHU
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
22 5638113 ENAS/M
MISS NATTHAWEE TASAKUL
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
23 5736703 SHPP/D
MISS WALAIPORN CHINNASRI
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
24 5636820 SICP/M
MR. PALAKORN SRIPOONTHONG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
25 5637097 SHPP/M
MR. WIBOON KHOTRAKOON
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
26 5636815 SHPP/D
MRS. KANYAWEE SRIBURI
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
27 5636317 SHED/D
MR. SAOWAPONG YAMAPHAT
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
28 5636780 PHET/D
MR. KAMONWAT NAKASON
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
29 5637583 NUND/M
MISS PANRAWEE PRADITSORN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
30 5637757 SHPP/M
Acting SUB-LT. NITHAT BOONMEE
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
31 5638479 PHPH/D
MISS SIRISUDA THANAPATTO
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
32 5636318 SHED/D
MR. KATANYU HAWSUTISIMA
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
33 5637624 SHED/D
MISS MATSAPORN CHAROENSAP
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
34 5637755 SHPP/M
MR. TANATEP TONGCHOMPOO
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
35 5637447 PHBS/M
MISS CHIRAPORN TAYA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
36 5638205 SHED/D
MISS TRITSANA SORAT
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
37 5637109 DTDT/M
MISS NINNITA WONGWATANASANTI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF DENTISTRY
Registed
38 5736826 NSAN/M
MISS MONTIRA KHAMHO
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
39 5737130 ILSE/D
MR. CHERDSAK PAKDEEVIROCH
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
Registed
40 5637956 NSCN/M
MISS PATPICHA PIPATRITTISAK
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF NURSING
Registed
41 5736416 SPSS/M
MISS SURISA ARLAI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY
Registed
42 5637144 NSGN/M
Lt. KAMONTAD YUNCHAROEN
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
43 5637448 PHBS/M
MISS PHAKAMAT ARUNSAWAS
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
44 5737254 TMTM/D
MRS. RAWADEE KUMLERT
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Registed
45 5638528 SIFS/M
MR. EKACHAI PASUK
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
46 5738645 SHPP/D
MR. SOMKIET WORAPRAWAT
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
47 5436083 PHPH/M
MR. PUCHONG INCHAI
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM IN INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
48 5436083 PHPH/M
MR. PUCHONG INCHAI
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM IN INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
49 5637089 SHPP/M
MR. WATCHARAPONG INTARAK
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
50 5637566 NUFS/M
MISS NATCHANAN YOTPINTA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
51 5637692 PHPH/M
MISS MANUSSANUN TANAVIKRANKOON
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
52 5538777 TMBI/M
MRS. TIPPA WONGSTITWILAIROONG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Registed
53 5738515 SHPP/D
MISS YASINEE KERTPOLSERT
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
54 5236644 MBNS/D
MR. AKARA METASUK
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
55 5436405 RACP/D
MR. PEERA ARREESRISOM
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registed
56 5436463 MBNS/D
MISS ARBTHIP SUWALUK
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
57 5436261 EGBE/M
MR. PITCHAYA RAYOTHEE
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
58 5636004 PHPH/D
MR. BOONRUANG KHAONUAN
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
59 5638011 ENER/D
MISS PREEDAMON KAMWACHIRAPITAK
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
60 5636012 ENER/D
MISS KANOKWAN NILSRIPRAIWAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
61 5436926 SHPE/D
MR. PREECHA SUVARNATHONG
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
62 5636347 EGBE/M
MR. NOPPASIN YANTAPORN
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
63 5237078 SCPC/D
MR. JEDSADA SODTIPINTA
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL CHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registed
64 5538161 NRNS/D
MRS. PIMSIRI BHUSIRI
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF NURSING
Registed
65 5737327 SHCJ/D
MISS PATCHARAPAN NAKPONG
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
66 5236634 MBNS/D
MR. SUPAKIJ PATTHANAPITOON
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
67 5737352 MBNS/M
MISS NATTAPORN PAKPIAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
68 5737350 MBNS/M
MISS VIPA THECHASINTHOP
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
69 5738512 SHPP/D
MISS CHULA THONGPRAPAI
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
70 5738508 SHPP/D
MR. AITTICHORD CHORDKUNPAN
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
71 5336503 MBNS/D
MISS VORAPIN CHINCHALONGPORN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
72 5437278 NSAN/M
MISS SURIWAN ANGKLUKHO
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
73 5737270 SIPM/M
MISS AMIROH WAESAMAAE
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
74 5737551 RACN/M
MISS TIPPAWAN JUYMOUNGSRI
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registed
75 5536672 CFHD/M
MISS NANNAPAS SUKWATTANANIPAAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
Registed
76 5738605 SHPP/D
MISS KEERAHDHIKARN CHAEDDHANANAN
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
77 5636116 SHSH/D
MISS SAJEEPRAEW POTIKUL
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL SCIENCES AND HEALTH
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
78 5637972 EGBE/M
MR. UKRIT TANASANTI
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
79 5738644 SHPP/D
MISS YOMMANA PAISANPATTANASAKUL
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
80 4914051 SCMM/D
MISS SUCHITRA SUTTHIMETHAKORN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDI
Registed
81 5538440 HPRP/M
MISS RUNGTIP NATEETIP
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
Registed
82 5738647 SHPP/D
MR. APIRAT SUDTHONGKONG
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
83 5737325 SHCJ/D
POL.CAPT. VIRACHA SANANSILP
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
84 5536264 RAHP/M
MRS. VALINDA SIRICHAIYA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN REPRODUCTION AND POPULATION PLANNING
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registed
85 5637575 RANU/M
MISS THANEEYA THAMBAMROONG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
86 5437577 SPSS/M
MISS NONTHAYA NOKNOI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY
Registed
87 5436300 SPSS/M
MISS SINTAYA CHOODAM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY
Registed
88 5436295 SPSS/M
MISS ARITA PLUEMTHANOM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY
Registed
89 5436297 SPSS/M
MISS LINDA LITNAMKHAM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY
Registed
90 5536131 MBMG/M
MISS SUPATTRA KITIKHUN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
91 5636369 SIAN/M
MISS PUNYAAPA SRIKIRIN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
92 5438152 MBMG/D
MISS THITIPORN PATTARAKANKUL
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
93 5636365 SIAN/M
MISS BENYANAN PHIMPHAKAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
94 5237761 PYPT/D
MR. KOSON YINGSUKWATTANA
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF PHARMACY
Registed
95 5736251 DTDT/N
Dental Surgeon RANEEWAN WORAWATPRIYAKORN
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN DENTISTRY
FACULTY OF DENTISTRY
Registed
96 5637780 SCPS/M
MISS RATTIKARN NOITEM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registed
97 5636484 PHCN/M
MISS SUPATTRA ADEN
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
98 5636489 PHCN/M
MISS BUDSAKORNTHIP MATOOM
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
99 5637574 RANU/M
MISS VORANUCH LOMSOONTHORN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
100 5738504 SHPP/D
MR. ALONGKOT PURIVETH
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
101 5636850 NSPN/M
MISS LADAWAN UBOL
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
102 5737844 SHPP/M
MRS. SOPAPHAN SURIYAMANEE
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
103 5436462 MBNS/M
MISS CHOLLADA WETCHWIKOOL
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
Registed
104 5736424 RACN/M
MISS SUKANDA WORAPITPONG
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registed
105 5638565 SHCJ/M
MR. WANCHAK NOICHAN
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
106 5636902 NSCN/M
MISS JIRAPHAN INYAPHONG
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
FACULTY OF NURSING
Registed
107 5536193 NUFT/M
MISS A-TOOF CHEBUERAHENG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD AND NUTRITIONAL TOXICOLOGY
INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
108 5737839 EGBE/M
MR. RAVI LAOHASURAYODHIN
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
109 5437802 LCCD/M
MISS JINA WINITNARUEMAL
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
Registed
110 5736548 RAPN/M
MISS WANIDA NERANON
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registed
111 5736551 RAPN/M
MISS PUNYISA JARINTANAN
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Registed
112 5636894 NSGN/M
Flt.Lt. SOMPONG KAEWPHANNA
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
113 5636888 NSGN/M
Sqn.Ldr. CHATVARIN BOONDECH
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
114 5636892 NSGN/M
MISS SUTTINEE CHAICHALEAMSAK
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
115 5637446 PHBS/M
MISS PROMTHIDA DOKPROM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
116 5637392 SCBT/M
MR. PREMSAK CHAIWIWATTRAKUN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registed
117 5637268 MTMT/D
MR. NUTTAPAT ANUWONGCHAROEN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
Registed
118 5637853 LAAL/M
MR. KHANANON MOONLON
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF LIBERAL ARTS
Registed
119 5637429 EGIT/M
MR. TARES SUPADOL
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
120 5537393 RANU/M
MISS KRITTIYA MOSIKANON
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
121 5337917 SCBT/M
MISS NATTAPAT CHAROENRAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registed
122 5537395 RANU/M
MISS JUTHARAT SUPANUWAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
123 5737490 ILSE/M
MISS YANISA PRUCKSASUWAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
Registed
124 5637691 PHPH/M
MR. METHEE CHUMSIRI
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Registed
125 5537396 RANU/M
MR. TIRAGARN CHOTIGARPA
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
126 5437222 NSAM/M
MISS RUNGNAPA RUCHOB
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADVANCED MIDWIFERY
FACULTY OF NURSING
Registed
127 5537510 SPSS/M
MISS SUCHEERA CHUENSA-NGUAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY
Registed
128 5237958 SHPE/M
MISS TIENTIP SIANMEKHUN
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
129 5738687 SCCH/D
POL.LT. SUPATANA BUKING
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registed
130 5537397 RANU/M
MR. TANU-UDOM MANEESING
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
131 5336566 LCLG/M
MR. SIRISIRA CHOKTHAWIKIT
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
Registed
132 5536313 NSAN/M
MISS PORAWAN LUECHA
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
133 5737896 SHPE/D
MR. POLDHAM SIANMEKHUN CHANCOME
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
134 5537065 SHED/D
MR. CHAISORN KUMCHATPAI
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
135 5337688 LAAL/M
MISS MEENTRA TAMMA
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS(TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE)(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF LIBERAL ARTS
Registed
136 5437706 RANU/M
MISS KANKUNLANAT NIMMANNUN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
Registed
137 5736624 EGIE/M
MISS PHATCHARAPHON YODSURANG
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
138 5636746 SHCJ/D
MR. SUPACHOKE KHUANRUECHAI
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
139 5336514 ENTM/M
MISS JARIYA SORNKLIANG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
140 5537296 ENTM/M
MISS KITTIGAR LAOWATTANAROJ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
141 5437287 NSAN/M
MISS KANTIMA MUSIKAWAT
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
FACULTY OF NURSING
Registed
142 5337724 SHCJ/M
MISS NARISARA TANGPAISALKIT
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
143 5738516 SHPP/D
MR. NUNTHASAK CHOTICHANADECHAWONG
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
144 5537918 PYPH/D
MR. SOMTANUEK CHOTCHOUNGCHATCHAI
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF PHARMACY
Registed
145 5236897 SHCJ/M
MR. KRISADA LERTSATITPIROTE
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
146 5738695 ITGT/M
MR. META LIMPIWAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GAME TECHNOLOGY AND GAMIFICATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Registed
147 5536091 TMTM/D
MR. SAKSAKON PARATSAPHAN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Registed
148 5738643 SHPP/D
MISS SAWITA PRACHUABSAENG
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
149 5638506 SHPP/D
MR. CHAIMONGKHON SUPROMIN
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
150 5437502 PRDE/D
MRS. SAWANYA SIRIPHAKHAMONGKHON
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEMOGRAPHY(INTERNATIONAL PROGRAM)
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
Registed
151 5737874 EGIE/M
MISS KARNNAPAT CHUMKAD
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
152 5737879 EGIE/M
MR. NATTAWAT SANGPETCH
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
153 5737848 SHPP/M
MISS CHIRANAN SUWANVONG
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
154 5737854 SHPP/M
MR. CHANTIWAT KITSAWAT
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
155 5737855 SHPP/M
MR. TINAPOP PATTANA
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
156 5637017 SIFS/M
MISS SARISA SARAPAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Registed
157 5737714 SHSM/M
Acting SUB-LT. JESADA MUENSANIT
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SPORTS MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Registed
158 5537420 EGCE/M
MR. PANTHAWIT WATANASRISIN
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
159 5637548 ENTM/M
MISS PREEDAPORN THIRAWAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
160 5636174 ENTM/M
MISS PANNIKA SAKULWORRAWIT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
161 5737477 ENTM/M
MISS LALIDA SKULWARAWIWAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Registed
162 5437596 EGCE/M
MR. SAWORN WONGSAROJ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
163 5237576 SCPO/D
MR. SIWAROTE BOONRASRI
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE
Registed
164 5304029 EGBE/D
MR. NANTAWACHARA JIRAKITTAYAKORN
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Registed
165 5336217 LAAL/M
MISS THAMAPORN KHAMPEERPAT
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS(TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE)(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF LIBERAL ARTS
Registed
166 5636357 SIAN/M
MISS KANOKPORN PLAENGRIT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Cancel
167 5636366 SIAN/M
MISS PAWEENA SANGSAWEE
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Cancel
168 5638118 ENAS/M
MISS PATCHARIDA SAELIM
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Cancel
169 5737642 RACP/M
MISS THANSUDA JUSANIT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
Cancel
170 5637449 PHBS/M
MISS ARAYA RATTANATEWAMAT
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Cancel
171 5637542 ENTM/M
MISS SUREEPORN LORUSSACHAN
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Cancel
172 5636858 NSPN/M
MRS. KANLAYA PRAJONGDEE
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
FACULTY OF NURSING
Cancel
173 5636856 NSPN/M
MISS NATHAMON SEETHIKAEW
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
FACULTY OF NURSING
Cancel
174 5736931 EGLE/D
MR. KITTIPAT SITTISOMBOON
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF ENGINEERING
Cancel
175 5437663 SIMI/M
MISS SUPAPORN RUKSASIRI
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Cancel
176 5738507 SHPP/D
MRS. SURISA KWAIPHAN
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Cancel
177 5737338 SCMM/D
MRS. THITIMA CHERDTRAKULKIAT
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDI
Cancel
178 5236573 PHIH/M
MISS PIYATIDA MAITONG
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL HYGIENE AND SAFETY
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
Cancel
Register : 165
Cancel : 13
Total : 178
System Closed