วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF DENTISTRY

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORAL BIOLOGY AND INTEGRATIVE BIOMEDICAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
DETECTION OF PREVOTELLA INTERMEDIA BY PCR. [ 2541 ]
AUTHOR: SUWIT PALANGSAK
ADVISOR: RUDEE SURARIT